Hippocampus Nederland
HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie
 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier

Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

De kwalificaties van de instructeur-cursus-workshopleider

Met wie u te maken heeft op HippoCampus: De kwalificaties van de instructeur, cursus/workshopleiding, opleider

Psychologie

 • Klinisch psycholoog (Titel behaald in Oostenrijk, aldaar geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid onder Nr  KPL 837)
 • Gezondheidspsycholoog (BiG registratie Nr 19911238825  alsmede, titel behaald in Oostenrijk, aldaar geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid onder Nr GPL 2397)
 • Psychotherapeutische opleidingen en oriëntatie  (OEGWG Rogeriaans, Pesso PBSP)
  NIP psycholoog

Groeps- en opleidingsrelevante kwalificaties:

 • superviesie-opleiding (Oostenrijkse KFV, Ministerie voor Justitie Oostenrijk) 
 • groepsleidersopleiding (Ministerie voor Justitie Oostenrijk)
 • managementtrainersopleiding (Ministerie voor Justitie OOstenrijk)

Equitherapie en hippische kwalificaties:

 • Gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL) 
 • Gediplomeerd voor therapeutisch paardrijden (orthopedagogisch voltigeren en rijden)(OEKTHR)
 • Opleider en supervisor SHP-E(NL)
 • Gediplomeerd instructeur voor gehandicaptenrijden (OEKTHR/FENA)
 • Sportlerares (Oostenrijkse Sportuniversiteit)
 • Rijinstructeur (FENA, Trainer B)
 • Voltiegeinstructeur  (FENA,Trainer B)
 • Commandant FPG
 • Jurylid dressuur

Ulrike Thiel is als gecertificeerd Equitherapeut SHP gerechtigd de volgende vormen van Equitherapie uit te voeren:

 • Ontwikkelingsbevordering
 • Orthopedagogische begeleiding
 • Psychosociale begeleiding
 • Revalidatie
 • Psychotherapie met het paard

Ulrike Thiel  is als gecertificeerd Equitherapeut SHP geregistreerd  bij de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie (SHP-E-NL) . Dit betekend, dat zij
beschikt over de certificeringsplaquette van SHP-E(NL en over het Benelux keurmerk als gecertificeerd Equitherapeut SHP en verplicht is de ethische code van SHP-E(NL) na te leven.:

 

Om de titel van gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de Equitherapeut: 

 • In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep, een geldig diploma EHBO of BHV en een geldig Hippisch diploma.
 • Eventuele verplichte bijscholing  voor basisberoep, hippisch diploma of diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn. 
 • De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben afgerond en door SHP-E(NL) erkend werd.
 • Per twee jaar 42 uur bijscholing te hebben gevolgd verdeeld over:  
  24 uur therapeutische bijscholing, 12 uur hippische bijscholing, 2 uur supervisie (2 casussen) en minimaal 4 uur intervisie (4 casussen)
 • Aantoonbaar WA verzekerd te zijn.
 • Voldaan te hebben aan de jaarlijkse contributie van de SHP-E(NL)
 • Een verklaring omtrent gedrag te hebben ingeleverd
 • Aan te geven hoeveel cliënten hij gemiddeld behandeld per week  (op jaarbasis is een frequentie van minimaal 2 cliëntensessies per week of 90 sessies per jaar geëist)

Gewerkt wordt volgens de richtlijnen van SHP-E(Nl) met opgeleide therapiepaarden. Voor meer informatie zie www.equitherapie.org

De accomodatie beschikt over het veiligheidsvecertificaat Stichting veilige paardensport 

 

HippoCampus is een erkend Aequor leerbedrijf