Afstuderen paardenmanagement op HIppoCampus


Uittreksel uit het stageverslag van Inga Stöcker,

studente paardenmanagement Van Hall Larenstein
Inga heeft hier eerst de normale stage gelopen en daarnaa samen met een collega haar aftudeeronderzoek op HippoCampus gedaan
Afstudeeronderzoek Inga Stöcker an Mieke Barske

Hoe ben ik bij deze stageplaats gekomen? Alles begon met mijn opleiding in Leeuwarden. Na drie jaar op het Van Hall Larenstein de opleiding tot Diermanager met de afstudeerrichting Paard & Management te hebben gevolgd, was ik enthousiast om eindelijk mijn eerste hoofdfase stage van vier maanden te mogen beginnen. Hierbij wou ik inzicht krijgen in het echte praktische werk in mijn latere beroepsomgeving. Na overleg met dhr. Gerrit de Jong, profielcoördinator voor de richting Paard & Management op mijn school, kreeg ik van hem het adres en website van HippoCampus. Dit bedrijf trok mij het meest aan van alle overlegde mogelijkheden. Onder andere omdat de bedrijfsleidster, dr. Ulrike Thiel een ideale leef- en werkomgeving voor haar paarden heeft gerealiseerd en ook over de samenwerking tussen mens en paard duidelijk idealistische voorstellingen heeft, die overeenkomen met mijn eigen ideeën hierover. Toch was mij duidelijk dat ik door haar expertise op dit gebied nog veel kon leren. Daarbij kwam dat dr. U. Thiel niet alleen kennis had van de psyche van paarden, maar ook van de psyche van de mens. Om deze twee aspecten samen te vatten vond ik interessant en ik kon mij goed voorstellen, dat ook haar psychologische opleidingen voor het realiseren van mijn eigen leerdoelen van voordeel zouden kunnen zijn.

Tijdens mijn stage op dit bedrijf konden dr. U. Thiel en ik een goede samenwerking realiseren, en heeft zij ook een belangrijke rol gespeeld met betrekking tot de verwerking van de vervelende gebeurtenissen die ik privee onafhankelijk van mijn stage had ervaren en die mij persoonlijk in een moeilijke situatie lieten belanden. In deze zin wil ik haar van harte bedanken voor alles wat zij voor mij gedaan heeft, voor de prettige samenwerking en alles wat ik bij haar heb kunnen leren. Verder verheug ik mij erop bij haar mijn afstudeeronderzoek samen met Mieke Barske te kunnen doen.

....Een hele lieve groet en dank gaan aan Dorien Reijnderts, die gelijktijdig met mij haar 2 maandse stage op het bedrijf begon en aan Sandra Lucas, die later erbij kwam.

 

Inga Stöcker
Eindhoven
20.11.2006

Evaluatie van de stageplaats

Begeleiding
Over de begeleiding tijdens mijn stage ben ik heel tevreden. Ulrike Thiel had gevraagd en ook ongevraagd steeds tijd om naar mij en de andere stagiaires te luisteren. Natuurlijk waren er tijden, waar het andere werk voor ging, maar uiteindelijk kreeg iedereen de mogelijkheid om genoeg begeleiding van haar te krijgen bij de verschillendste situaties. Mevrouw Thiel is een heel open persoon, die graag haar kennis deelt met anderen. Hierdoor was het mogelijk heel veel van haar te leren over paarden, rijden, trainen etc, maar ook over algemene dingen waar men toch eens mee te maken zal krijgen in het leven.

Werkplek
Voor mijn stageopdracht had ik min of meer beschikking over een eigen werkplek. In de "woonkamer”, waar ook de theoretische lessen voor de opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) werden gegeven, was voor mij een bureau met computer met toegang tot internet gereserveerd. Wel waren er tijden, waar ook andere stagiaires op deze computer moesten werken. Dit was echter meer een uitzondering, omdat ik door de aard van mijn opdracht was aangewezen op deze computer met scanner en printer. Daarom werden er grenzen gesteld aan de beschikbaarheid van deze werkplek voor de andere stagiaires, die voor hun opdracht maar eventjes op internet moesten of even iets moesten gaan scannen voor dr. U. Thiel. Samengevat was deze plek dus uiterst geschikt voor mijn werk en werd er steeds rekening mee gehouden, dat ik eraan in rust kon werken.

Contacten
Contactmogelijkheden binnen de organisatie waren er nauwelijks, omdat het juist een eenpersoons-bedrijf is. Wel kwamen de studenten Equitherapie op het bedrijf voor hun lessen, dit valt echter onder contacten buiten de organisatie, omdat deze natuurlijk niet werkzaam waren op het bedrijf. Het is wel een beetje tegen gevallen, om met deze studenten contact op te nemen, omdat de modules in het weekeind plaats vinden en omdat het opleidingsjaar in de tijd van mijn stage nog net niet begonnen was.

Via de bedrijfsleidster heeft men wel veel over interessante mensen kunnen horen, maar echt ontmoet heb ik hen niet. Ook de mensen die voor therapieen kwamen, kan men niet echt als contacten opnoemen, omdat de therapieen natuurlijk de meeste tijd niet in het bijzijn van de stagiaires gehouden werden in verband met de privacy van de clienten. Een tweede reden is, dat er alleen een echt therapieprocess op gang kan komen als de relatie tussen client, therapeut (en therapiepaard) niet door de aanwezigheid van andere mensen wordt verstoord.

Niveau van de werkzaamheden
Het niveau van mijn werkzaamheden op het bedrijf was verschillend. Het hoort er gewoon bij als je Paard & Management wilt doen en op dat gebied wilt gaan werken, om ook paarden te verzorgen, te rijden, te longeren etc. Dus dit is op zich niet verkeerd, en omdat er niet zo veel paarden staan (7 paarden) werd de dag ook niet helemaal opgevuld met stalwerkzaamheden. Verder vondt ik het natuurlijk ook leuk om te doen. Zo kon je bijvoorbeeld tussen de middag even eruit om de paarden te voeren en had je later weer meer energie voor het computerwerk. Vooral toen de computer begon moeilijk te doen, omdat de bestanden zo groot werden en hij af en toe te bezig was met opslaan om verder te kunnen werken, was het heel behulpzaam om even naar buiten te gaan en tussen de paarden te werken.

Mijn stageopdracht was volgens mij niet altijd op HBO-niveau. De indeling te maken van de nieuw opgezette opleidingsmap is wel dergelijk een niveau waarop men zich als diermanager beweegt. Er was echter heel veel scanner-werk, wat niet echt op HBO-niveau ligt. Wel was het heel interessant om te doen en kon men hierdoor veel leren. Alles wat ik gescand had moest natuurlijk ook in een zinvolle volgorde en indeling in de map komen te staan. Hierdoor was het van belang om de teksten allemaal ook goed te kennen, zodat ze op de juiste plek konden worden geplaatst en door het lezen van de teksten kon ik "mijn horizon verbreden”.

Het schrijven van de ethische code voor de Equitherapeut SHP-E(NL) was natuurlijk wel weer HBO-niveau. Hierbij heb ik ook baat gehad aan de lessen Etiek op school. Op die manier heb ik eindelijk het gevoel gekregen, dat ik ook echt iets kan gebruiken van de verschillendste lessen die wij moesten volgen in de voorgaande jaren.

Eindoordeel over de waarde als stageplaats
Voor mensen, die in de paardensector willen werken, is HippoCampus in mijn ogen een heel geschikt bedrijf. Als men open staat voor de informatie en kennis die men bij Ulrike Thiel kan verzamelen, kan ik iedereen aanraden om hier stage te lopen. Zoals al vaker opgemerkt in dit verslag vindt ik de manier waarop Ulrike mensen leert na te denken over alles wat paarden betreft, een heel logische en waardevolle ervaring.

Nawoord

Door de prettige samenwerking tijdens mijn stage zijn er gesprekken op gang gekomen die uiteindelijk de mogelijkheid van een afstudeeropdracht bij Ulrike Thiel tot doel hebben. Dit zal gaan over het psychomotorische leerproces van de ruiter. Om aan dit onderzoek te kunnen beginnen was het noodzakelijk om mijn verdere studieplanning om te stellen. Nu ga ik na deze stage direct door met afstuderen en pas daarna zal ik mijn tweede hoofdfasestage volgen. Op het moment dat ik dit verslag inlever, is deze ook al geregeld. Vanaf half mei zal ik vier maanden stagelopen bij de FN (Deutsche Reiterliche Vereinigung) in Warendorf.

Mijn wens is het om daar meer inzicht te krijgen in de andere kant van de paardensector. Ik vond het natuurlijk wel heel leuk en leerzaam om direct met paarden te werken en wil dat ook graag later weer doen, maar toch vind ik het voor mezelf heel belangrijk om ook het bureau-werk met betrekking tot paarden nader te leren kennen. Mijn toenmalig opgestelde leerdoelen zal ik dus wel nog moeten bijstellen. Ik wil me in mijn tweede hoofdstagestage dan meer richten op organisatie en marketing. Vooral omdat ik van mening ben, dat ik hierbij mijn eigen persoonlijkheid nog verder in die richting kan sturen waar ikzelf graag heen wil.

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier