Dagclinic de onafhankelijke zit


De onafhankelijke zit is en blijft de basis voor het lekker paardrijden. Voor de recreatieruiter netzo als voor de "dressuurfreak”, voor de beginner, manegeruiter met ervaring of ruiter met eigen paard. Het komt heel wat om de hoek kijken, als je in balans, zonder het paard te storen niet alleen mee wil liften, maar ook nog de ambitie hebt, om hem uit te laten voeren, wat je graag wilt hebben. Er is alleen een manier van zitten ter paard, die het mogelijk maakt, om het paard in harmonie te kunnen "besturen” en te gymnastiseren, en dat is de zogenoemde "onafhankelijke zit”. Zitten op het paard heeft met "zitten op een stoel” niets te maken. Het lijkt meer op wedstrijddansen om met het paard zodanig van lichaam tot lichaam te communiceren om hem voor ons te laten "lopen”. Lichamelijke en psychische processen moeten samen in harmonie aflopen, wil dat allemaal lukken. Ook moet de ruiter met zijn eigen lichaamsschema en manier van zich bewegen rekening houden, en komen nog zijn persoonlijke handigheid en symmetrie me aan de pas. In deze cursussen, die zich met zitten en communicatie ter paard bezighouden, wordt meer over de theorie van de "complexe psychomotorische vaardigheid" paardrijden aangereikt, zodat ook duidelijk wordt hoe het leerproces er uit ziet. De meeste "zitproblemen” zijn te wijten aan een verkeerd leerproces en veelvoudig aan misverstanden ("hoe hoort het eruit te zien” en "hoe moet het aanvoelen?”). Dus -als het leerproces optimaal verloopt- dan worden er ook geen fouten aangeleerd. Zijn er eenmaal fouten opgetreden, dan moet opnieuw een ander lichaamsschema aangeleerd, en ge automatiseert worden, om het oude schema te vervangen. Maar ook dan is nog geen man over bord. Het praktische doel is, de deelnemer naast de theorie handvaten aan te reiken om te kunnen komen tot het gevoel van "goed zitten” en het paard optimaal te kunnen ondersteunen. Om dit te bevorderen zijn een aantaal hulpmiddelen en technieken uitgewerkt, die erbij zullen helpen het gevoel voor de individueel optimale zit en communicatie met het paard te ontwikkelen. Hierbij horen loop- en partneroefeningen, houdings- en bewegingsoefeningen, oefeningen op het houten paard en systematisch op elkaar afgestemde bewegingsoefeningen aan de longe of de lange teugel. Ook gymnastische oefeningen en individueel aanvullend training kan aangereikt worden.

Thema’s zijn:


.Dagclinic: De onafhankelijke zit 
 In deze dagclinic kan uitgebreid op "de onafhankelijke zit” en psychomotoriek worden ingegaan, veel ervaring worden opgedaan, en aandacht aan het individuele lichaamsschema worden besteedt. Omdat de nadruk gelegd wordt op het aanleren en corrigeren van ruiters op verschillende niveaus en in verschillende fases van hun leerproces, de toepassing van zitlessen aan de longe en verschillende andere psychomotore instructie- en correctiemethodes, is deze clinic ook interessant voor instructeurs om hun visie en reeks van leerhulpmiddelen te verbreden. De werking van de onafhankelijke zit wordt uitgelegd en gedemonstreerd en vervolgens bestaat de mogelijkheid met verschillende deelnemers op het paard aan hun specifieke aandachtspunten te werken. 
Dit werk wordt naar het publiek toe becommentarieerd en samen met de ruiter uitgelegd welke effecten hij aan zichzelf en aan het paard waarneemt.

.Voor: Instructeurs, recreatieruiters en wedstrijdruiters  
Prijs: 2 -  actieve 4 deelnemers € 165,00 excl 9% BTW

Groepsgroote: tot 50 passieve deelnemers

maximaal 4 actief rijdende deelnemers

Data: op afspraak 
Tijd: op afspraak

Locatie: op afspraak zie:  Eisen aan de locatie

Studiemateriaal: PowerPoint / video- presentatie, hand-outs voor deelnemers op afspraak

Werkwijze: Theoriegedeelte met Dia/Video presentatie, Lichaams- en communicatieoefeningen, werken aan aandachtspunten met de ruiter zelf waarbij aan de groep uitleg wordt gegeven.

Eisen aan de locatie:Vereist is een instructieruimte met mogelijkheid voor overheadprojectie of projectie via beamer en videodemonstratie (projector en recorder kunnen worden meegebracht) Is geen cursusruimte of kantine aanwezig, kan ook in het binnenbak worden gewerkt en gebruik van een (liefst) binnen- of buitenbak. Voor het praktische gedeelte kunnen manege- en/of pensioenspaarden worden ingezet. Liefst minimaal een paard, dat gewend is aan de longe te lopen. Indien aanwezig is een "houten paard” zoals gebruikelijk voor voltigeren wenselijk. Indien niet aanwezig wordt het meegebracht. Wat Cavaletti of hindernismateriaal.

.Aanmelden:

.

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier