De prijzen voor HippoCampus activiteiten


Richtlijnen voor de actuele prijzen

HippoCampus werkt individueel of in kleine groepen met toepassing van intensieve leertechnieken (audiovisueel, psychomotorisch etc...) met zelf- en groepsreflexie om te komen tot een optimaal individueel leereffect. Ook gebruikt  HippoCampus zelf geproduceerd leermateriaal en reikt ook handouts, logboeken en/of literatuur uit. Dit leermateriaal wordt permanent verbeterd en aangepast.
Elke activiteit omvat ook een evaluatie.
 
De kosten voor de verschillende dienstverleningen, die op HippoCampus plaatsvinden zijn afhankelijk van de dienstverlening zelf, de type en duur van de activiteit, het aantal deelnemers, het ingezette materiaal, de leertechnieken  en de voorbereiding.
 
De tabellen  geven u een idee over de prijzen voor de verschillende categorieën van activiteiten.
Voor de actuele prijzenlijst per aangeboden activiteit raadpleeg de actuele prijzenlijst  van Hippocampus per aangeboden evenement
 
 
Kortingen

Combinatiepakketten en aanbiedingen voor lesklanten

Bekijkt u ook de actuele leerpakketten en speciale aanbiedingen van combinaties uit individuele begeleiding en relevante cursussen en workshops als totaalpakket. Hier kan een ruiter in de workshops en cursussen de nodige bagage aan theorie en onderbouwing ontvangen, waardoor de individuele begeleiding optimaal voor het individueel leerproces gebruikt kan worden.
Over het algemeen wordt deze combinatie door de klanten als zeer doeltreffend beleefd.
Geregeld informeren wij over nieuwe aanbiedingen via de Niewsbrief., maar wij kunnen ook in onderling overleg een pakket samenstellen.

Activiteiten op maat

Voor projectwerk, clinics of speciale activiteiten worden op de actuele prijzenlijst afgestemde kosten in rekening gebracht.
Voor activiteiten op maat zoals speciale clinics, voordrachten of teambuildingsactiviteiten alsmede modules paard in de zorg kunt u na vooroverleg een offerte aanvragen.

Geregeld informeren wij over nieuwe aanbiedingen via de Niewsbrief.,
maar wij kunnen ook in onderling overleg een pakket samenstellen.

 

 

 

 
 

 

 

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier