Het equitherapeutyisch proces


Werken vanuit een driehoesrelatie

Het succes van de equitherapie is, net als in de psychotherapie, sterk afhankelijk van het gegeven of er een positieve, stabiele en uitgebalanceerde relatie tot stand komt tussen cliënt en therapeut, en in dit geval tussen therapeut, cliënt en paard. De relatiedriehoek symboliseert de bouwstenen waarop de dragende relatie tussen paard, cliënt en therapeut zich ontplooit. De driehoek geeft ook de componenten weer die elke deelnemer meebrengt en in het proces investeert. Elk van de deelnemers speelt een actieve rol en is op zijn eigen manier verantwoordelijk voor het verloop van het therapieproces.

 

 

Het cyclisch procesmodel en zijn werkingsfactoren

In alle concepten (van de psychosociale en psychomotorische ontwikkelingsbevordering, het pedagogisch ondersteunend en psychotherapeutisch werken met het paard) wordt uitgegaan van het feit dat de cliënt de mogelijkheid krijgt een ontdekkingsreis te ondernemen. Een ontdekkingsreis naar zichzelf en zijn mogelijkheden, in een voor hem nieuwe situatie met paard en therapeut, die geen negatieve lading heeft en waarbij het paard een beslissende rol speelt. Er worden alternatieven voor normale situaties en interactie in het dagelijks leven getoond en ervaringen mogelijk gemaakt. Met de steun van de therapeut kan de cliënt dit verwerken en in het dagelijks leven integreren, om tot een hogere levenskwaliteit te kunnen komen. Voorwaarde is dat eerst de wens of het probleem van de cliënt in kaart wordt gebracht. De therapeut kan dan vanuit zijn vakkennis uit zijn basisberoep, zijn kennis van de problematiek en het equitherapeutisch therapie model, samen met de cliënt doelstellingen voor de equitherapie formuleren en daarmee nauwkeurig het  passende individuele aanbod uitwerken. Dit aanbod bevat een uit het therapie- model voortkomende combinatie van werkingsfactoren, die systematisch worden ingezet.

 

Een stapsgewijs, gefaseerd cyclisch proces

Het therapeutisch proces is per definitie een stapsgewijs, cyclisch proces dat zich opbouwt vanuit: (1) het samenspel van therapeut, cliënt en paard binnen een veilige en uitnodigende situatie, (2) de individuele problematiek (wens) van de cliënt, (3) de op het actuele niveau van de therapie afgestemde (4) oefeningen en (5) interventies van de therapeut. Op basis van de reacties van de cliënt wordt de volgende stap in het aanbod gezet, waardoor een cyclus ontstaat die in elk stadium van het proces op de behoeften van de cliënt is georiënteerd. Dit vraagt flexibiliteit en fijngevoeligheid binnen het kader van een systematische handelswijze.

 

De werkingsfactoren in het cyclisch proces tussen het therapeutisch aanbod en de reactie van de cliënt bij de equitherapie. Door deze  cyclische, stapsgewijze manier van werken wordt elke volgende stap in het proces afgestemd op de actuele behoeften van de cliënt.

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier