`LG de onafhankelijke zit 1


Driedaagse leergang: Ontwikkeling van houding, zit en communicatie
(handvaten tijdens het leerproces") Inclusief boek "beter paardrijden kun je leren"
 

Zitten op een paard is niet zitten op een stoel
 
Een basisrandvoorwaarde om met het paard in harmonie samen te kunnen werken en hem zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is de zo genoemde "onafhankelijke zit”. Zitten op het paard heeft met "zitten op een stoel” niets te maken. Het is een "complexe psychomotorische taak” om niet alleen in evenwicht, zonder het paard te storen met de beweging mee te zijn, maar ook nog met het paard te communiceren om hem voor ons te laten "lopen”. In deze cursus wordt meer informatie over de theorie van de vaardigheid "paardrijden” aangereikt, zodat ook duidelijk wordt hoe het leerproces eruit ziet. De meeste "zitfouten” zijn te wijten aan een verkeerd leerproces, aan coördinatieproblemen en een veelvoud aan misverstanden ("hoe hoort het eruit te zien?” en "hoe moet het aanvoelen?”). Dus als het leerproces optimaal verloopt, dan worden er ook geen fouten aangeleerd. Zijn er eenmaal fouten opgetreden, dan wordt het iets moeilijker om vanuit het verkeerd geautomatiseerde , opnieuw een ander lichaamsschema aan te leren, en te automatiseren, om het oude schema te vervangen. Om het leerproces of "herleerproces” te bevorderen zijn een aantal hulpmiddelen en technieken uitgewerkt, die erbij zullen helpen het gevoel voor "de optimale zit” te ontwikkelen. Hierbij horen loop- en partneroefeningen, oefeningen op het houten paard en systematisch op elkaar afgestemde longe-lessen: eerst op het ongezadelde paard en daarna met zadel, eerst alleen mee zijn, daarna langzaam overgaan tot het communiceren met het paard in de beweging.
 
 
Driedaagse leergang Ontwikkeling van houding, zit en communicatie
 (handvaten tijdens het leerproces)
 

 De basisprincipes zoals bij de workshop worden wat uitgebreider behandeld. Dit leidt tot meer inzicht in het communiceren met primaire en secundaire hulpen en hoe deze door het paard worden ervaren. Ook wordt kritisch vergeleken tussen de klassieke zit en alternatieve manieren van rijden en hulpengeving. De deelnemers krijgen handvaten voor het uitzoeken van een passend zadel. Er is vervolgens meer gelegenheid voor individueel praktisch onderwijs met het doel iedere deelnemer te verbeteren in zijn evenwicht, ruitergevoel en communicatiemogelijkheden met het paard. Elke deelnemer krijgt individuele aanwijzingen voor het oefenen tussen de cursusdagen in. Zijn ervaringen worden dan weer besproken en erop doorgebreid tijdens het werken aan de persoonlijke aandachtspunten. Aan het eind krijgt iedere deelnemer individuele adviezen voor het voortzetten van het leerproces en een DVD over zijn eigen leerproces mee.
 
 
Voor: recreatieruiters, wedstrijdruiters en instructeurs

 
.
Aanmelden:
.

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier