Workshop Hippische SportpsychologieWorkshop:
Hippische Sportpsychologie:
 
 

.
Niet de eindbestemming maar de weg daarheen kan al boeiend zijn
 
Zoals al eerder in andere topsporten heeft sinds enkele jaren de sportpsychologie ook ingang gevonden in de hippische sport, waar men zich voornamelijk bezig houdt van de mentale begeleiding van topsporters. Echter kan de psychologie van ruiter en paard ook aan de basis ingang vinden en het leer- en trainingsproces van ruiter en paard bevorderen. Thema’s zijn: de driehoekssituatie trainer-ruiter-paard, de randvoorwaarden voor optimale leer- en trainingsprocessen, de motivatie van ruiter en paard en de psychomotorische aspecten van de vaardigheid paardrijden. 
Omdat wij mensen oorspronkelijk niet er voor gemaakt zijn te kunnen paardrijden, en paard niet gemaakt zijn om mensen op hun rug te dragen, is het niet verwonderlijk, dat een aantal vaardigheden nieuw in het systeem geprogrammeerd moeten worden. Dit programmeerproces loopt dan ook nog gevarieerd bij verschillende personen en dieren want elke leerling beschikt over verschillende basisvaardigheden en al voorgeprogrammeerde programma’s. Deze vaardigheden kunnen op het coördinatie -, denk-, gevoels-, of bewegingsniveau liggen, voor een gedeelte kan een leerling over deze vaardigheden beschikken maar voor een ander gedeelte moet diegene deze met inzet ontwikkelen. De kennis over deze vaardigheden en leerprocessen kan dit proces efficiënter maken, frustraties voorkomen en bewust een plezierig omgaan met het ontwikkelingsproces mogelijk maken. Van elke "ojee” komt weer een "oke”. Dat betekent dat in een soortgelijk proces meestal eerst een crisis moet optreden voordat grenzen verlegd kunnen worden. Dit is normaal en hoort bij zo’n proces. Herken je het belang van de moeilijkheden die je op je paard krijgt en leer je daar op een positieve manier mee omgaan, dan wordt paardrijden een aangename en plezierige bezigheid voor ruiter, paard en instructeur. Met deze benadering kan op HippoCampus op verschillende manieren kennis gemaakt en in de praktijk gebracht worden.
.
.
Workshop
.
.
Hippische sportpsychologie
.
     
.
Paardrijden is een complexe psychomotorische vaardigheid. Het is niet verbazingwekkend, dat het moeilijk is om deze vaardigheid goed te kunnen ontwikkelen. De hippische sportpsychologie kan ruiters en instructeurs informatie bieden, om het leren paardrijden en het paardrijden zelf beter en efficiënter onder de knie te krijgen. Het leerproces van paard en ruiter kan beter begrepen worden en hieruit kunnen handvaten worden ontwikkeld. Ook kan er hulp bij spannings- of angstproblemen worden geboden. Deze dag laat met behulp van theorie en in praktijk kennis maken met deze toegepaste wetenschappelijke benadering en biedt een zeker een aantaal gewaarwordingen om hun rijden en begeleiden van combinaties vernieuwend te kunnen uitbreiden om een extra dimensie. Deze cursus geeft inzicht in het leerproces van het leren paardrijden, in de lichamelijke en de psychische kanten. Aan de hand van oefeningen worden mogelijkheden aangereikt om het ruitergevoel in verschillende fases van het leerproces te verbeteren, misverstanden te voorkomen of te verhelpen. Geschikt voor ruiters op verschillende niveaus en instructeurs.
.
.
Voor:
.
recreatieruiters, wedstrijdruiters en instructeurs
Groepsgrootte:    10 - 20 deelnemers zie prijzenlijst ook in verband met de Corona Situatie en kleinere groepen 
Prijs:    zie Prijzenlijst zie prijzenlijst ook in verband met de Corona Situatie en kleinere groepen 
Data:    zie Agenda
Tijd:    09.30-17.00
Locatie:    HippoCampus
Consumpties:    koffie, thee, excl. lunch (in de pauze kan in het dorp geluncht worden)
Mee te brengen:
schrijfspullen
Studiemateriaal:    hand-outs
Werkwijze:    theorie, inbreng eigen ervaring
Uitgereikt wordt:    deelnamebevestiging
Registratie:
.
verplichte aanvullende hippische module opleiding Equitherapie
.
.
Aanmelden:
.
Inschrijfformulier
Copyright HippoCampus: 
Alle rechten voorbehouden.Niets van deze website 
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, 
of openbaar gemaakt, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van HippoCampus

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier