Zitinstructie en correctie


Individuele Begeleiding

Zitcorrectie en Zitinstructie
 
 
 
Zitten op een paard is niet zitten op een stoel
 
Een basisrandvoorwaarde om met het paard in harmonie samen te kunnen werken en hem zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is de zo genoemde "onafhankelijke zit”. Zitten op het paard heeft met "zitten op een stoel” niets te maken. Het is een "complexe psychomotorische taak” om niet alleen in evenwicht, zonder het paard te storen met de beweging mee te zijn, maar ook nog met het paard te communiceren om hem voor ons te laten "lopen”. In deze cursus wordt meer informatie over de theorie van de vaardigheid "paardrijden” aangereikt, zodat ook duidelijk wordt hoe het leerproces eruit ziet. De meeste "zitfouten” zijn te wijten aan een verkeerd leerproces, aan coördinatieproblemen en een veelvoud van misverstanden ("hoe hoort het eruit te zien?” en "hoe moet het aanvoelen?”). Dus als het leerproces optimaal verloopt, dan worden er ook geen fouten aangeleerd. Zijn er eenmaal fouten opgetreden, dan wordt het iets moeilijker om vanuit het verkeerd geautomatiseerde , opnieuw een ander lichaamsschema aan te leren, en te automatiseren, om het oude schema te vervangen. Om het leerproces of "herleerproces” te bevorderen zijn een aantal hulpmiddelen en technieken uitgewerkt, die erbij zullen helpen het gevoel voor "de optimale zit” te ontwikkelen. Hierbij horen loop- en partneroefeningen, oefeningen op het houten paard en systematisch op elkaar afgestemde longe-lessen: eerst op het ongezadelde paard en daarna met zadel, eerst alleen mee zijn, daarna langzaam overgaan tot het communiceren met het paard in de beweging. Een individueel traject kan helpen om op een intensieve en efficiënte manier bij te spijkeren, nieuw te leren of over moeilijkheden heen te komen.
 
 
 
Individueel
Zitcorrectie en Zitinstructie
 
 
 
 
Bij de individuele begeleiding van ruiters en/of combinaties wordt er begonnen met een intake. De intake omvat een gesprek en een analyse van ruiter (en paard). Welke ervaringen heeft de ruiter, wat zijn de aandachtspunten, waar wil hij heen, wat wil hij samen met het paard bereiken? Tijdens het rijden op het eigen paard/leerpaard maakt Ulrike Thiel een analyse van het lichaamsschema, vaardigheden van ruiter en paard en onderzoekt hoe beiden op een aantal correcties reageren. Hiervan uitgaand kan een doelstelling en de realisering hiervan binnen een leertraject worden uitgewerkt. Er wordt vaak begonnen met een aantal lessen aan de longe om de basis bij te spijkeren gevolgd door lessen op een leerpaard/eigen paard. Naast het rijden wordt huiswerk meegegeven en krijgt de ruiter nog andere oefeningen aangereikt om het individuele doel beter te kunnen bereiken. Soms is er ook een uitstapje naar de theorie nodig of is het zinvol naar video- en andere leermateriaal te kijken. Na 10 lessen wordt er geëvalueerd.
 
 
Voor:
 
Recreatieruiters, wedstrijdruiters en instructeurs
Prijs:
Zie Prijzenlijst
Data:
Op afspraak
Tijd:
Op afspraak
Locatie:
 
 
Op HippoCampus
Voor minimaal 5 personen zijn ook afspraken elders mogelijk. Alle lesklanten delen dan de reiskosten (€0.28 per km)
Werkwijze:
 
 
 
Afhankelijk van doelstelling en leerproces op het houten paard, lichaamsoefeningen, video-evaluatie Zitlessen aan de longe op leerpaarden of het eigen paard, les op leerpaard of begeleiding eigen paard
 
 
Aanmelden:
 
Inschrijfformulier
 
 

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier