Hippocampus Nederland
HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie
 

Het vernieuwde actuele programma van Hippocampus is in voorbereiding.

Vanaf 10 maart kunt u het hier vinden

bekijk dan de agenda en het cursuaanbod  

Themas per Werkvorm

Werkvormen en Thema's van HippoCampus

Slideshow HippoCampus

Cursussen en leergangen

In de cursussen wordt doelgericht in de vorm van een groepsleerprogramma gewerkt (kleine groepen). Er wordt qua tijdbesteding en verdeling van theorie, praktijk en evaluatie gewerkt volgens leerpsychologische principes.              

Workshops

Tijdens de workshops wordt er m.b.v. theorie en praktijk een thema behandeld.

Er wordt in kleine groepen gewerkt, waarbij naast theoretische onderbouwing veel actief oefenen en zelf ervaren op het programma staat.        

Individueel

HippoCampus biedt ook individuele begeleiding voor ruiters aan, van beginnende ruiters tot ruiters en combinaties op hoger niveau. Na analyse van ruiter en paard wordt er in overleg met de ruiter een traject samengesteld.                       

 

Clinics

HippoCampus verzorgt dag-, dagdeel- of avondclinics op andere locaties. Deze kunnen worden afgestemd op de wensen van de klant. Combinaties met theorie, groepswerk en demonstaties zijn mogelijk.                        

Teambuildingsdagen, Managementtraining, Medewerkerbegeleiding

Tijdens teambuildingsdagen kan het paard voor een extra dimensie in het groepsproces zorgen. De inzet van het paard kan op de actuele situatie en doelstelling van een team worden afgestemd.

Opleiding Equitherapie SHP-E(NL)

Opleiding Equitherapie SHP-E(NL) De opleidingen Equitherapeut (2 jaar) en Assistent in de Equitherapie (1 jaar) kunnen m.b.v. theorie, praktijk, zelfervaring, literatuurstudie en een praktijkperiode met supervisie worden gevolgd.

 

 Opleiding Hippocoach

https://www.hippocampus-nl.com/fileupload/367b9f08f36c9d46e8104ec2907a505241149468.jpg

 

De opleiding HippoCoach is geschikt voor instructeurs, coaches en trainers, als aanvulling op de traditionele instructeuropleiding Onderwerpen bij deze opleiding zijn: didactiek, psychomotoriek, trainingsfysiologische en psychologische kant van het begeleiden van combinaties etc.

 

Opleiding Hippocoach

 

Verplichte modules

Keuzemodules

Studiemogelijkheden

 

Module Paard in de zorg

Modules over "Het paard in de zorg” voor scholen en bedrijven             

Ulrike Thiel als deskundige op het terrein van Equine assisted activiteiten en therapie  en kan voor scholen, en bedrijven modules m.b.t. van het paard in de zorg aanbieden. Deze geven in theorie en praktijk een overzicht over de mogelijkheden voor de inzet van het paard in combinatie met de eisen, die gesteld moeten worden aan huisvesting, deskundige begeleiding en ethiek.                                  

 

 Paard in de zorg

 

 

 
  
Copyright HippoCampus: Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HippoCampus