Agenda bijscholingen Equitherapeuten SHP

Door SHP-E(NL) erkende bijscholingsdagen 
voor Equitherapeuten SHP-E(NL)

Erkende hippische en therapeutische bijscholingen 
voor Equitherapeuten SHP in 2011 2012
kunt u vinden in

Certificeringsregeling SHP

 

Om de titel van geregistreerde gediplomeerde Equitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de Equitherapeut:

 In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep, een geldig diploma EHBO of BHV en een geldig Hippisch diploma.

 Eventuele verplichte bijscholing  voor basisberoep, hippisch diploma of diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn. 

 De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben afgerond.

 Per twee jaar 10 uur aan bijscholing te hebben gevolgd; waarvan 6 uur (één dagdeel) therapeutische bijscholing en 4 uur hippische bijscholing

 Aantoonbaar WA verzekerd te zijn.

 Voldaan te hebben aan de jaarlijkse contributie van de SHP-E(NL)

 

Om de titel van geregistreerde gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de Equitherapeut:

 In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep, een geldig diploma EHBO of BHV en een geldig Hippisch diploma.

 Eventuele verplichte bijscholing  voor basisberoep, hippisch diploma of diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn. 

 De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben afgerond

 Per twee jaar 42 uur bijscholing te hebben gevolgd verdeeld over

o   12 uur therapeutische bijscholing,

o   6 uur hippische bijscholing,

o   2 uur supervisie (2 casussen) en

o   minimaal 4 uur intervisie (4 casussen)

 Aantoonbaar WA verzekerd te zijn.

 Voldaan te hebben aan de jaarlijkse contributie van de SHP-E(NL)

 Aan te geven hoeveel cliënten hij gemiddeld behandeld per week

 

Voorwaarden  voor erkende bijscholingen  SHP  geldig voor de certificeringregeling :

 

Hippische bijscholing

wordt alleen dan geaccepteerd als aangetoond kan worden dat de hippische technieken in het teken staan van het paard in de driehoeksverhouding en/ of de rol van het paard in de therapie en als de wijze van handelen ten opzichte van het paard voldoet aan de kwaliteitseisen van de stichting SHP-E(NL). De stichting SHP-E(NL) zal op de homepage een lijst samenstellen van goedgekeurde hippische bijscholing en stelt zich als taak deze lijst zo veel mogelijk uit te breiden en aan te vullen. Niet op de lijst staande cursussen en bijscholingsdagen dienen van te voren ter goedkeuring ingediend te worden en zullen na goedkeuring bijgevoegd worden aan de lijst.

Equitherapeutische bijscholing

wordt alleen dan geaccepteerd als aangetoond kan worden dat de technieken bijdrage aan een verbetering van therapeutisch handelen binnen de Equitherapie en derhalve in het teken staan van de cliënt binnen de driehoeksverhouding. De stichting SHP-E(NL) zal op de homepage een lijst samenstellen van goedgekeurde therapeutische bijscholing en stelt zich als taak deze lijst zo veel mogelijk uit te breiden en aan te vullen.

Niet op de lijst staande cursussen en bijscholingsdagen dienen van te voren ter goedkeuring ingediend te worden en zullen na goedkeuring bijgevoegd worden aan de lijst.

Als therapeutische bijscholing geld ook

o   stage binnen een door de stichting SHP-E(NL) erkend stagebedrijf of

o   zelfervaring bij een door de stichting SHP-E(NL) erkend gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL). Van deze stage en/of zelfervaring dient een op de hiervoor bestemde formulieren verslag te worden gemaakt en afgetekend te worden door het stagebedrijf of de gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL).

Supervisie wordt alleen dan geaccepteerd als deze gegeven is door een door de stichting SHP-E(NL) erkend supervisor en als de daarvoor bestemde formulieren zijn ingevuld en afgetekend.

Intervisie wordt alleen dan geaccepteerd als de besproken casus door tenminste twee andere gediplomeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) dan wel gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) bekeken is en de doorvoor bestemde formulieren zijn ingevuld en ondertekend.


Erkende hippische en therapeutische bijscholingen voor Equitherapeuten SHP in 2011 2012
kunt u vinden in
 

Door SHP-E(NL) erkende bijscholingsdagen 
voor Equitherapeuten SHP-E(NL)
Erkende hippische en therapeutische bijscholingen 
voor Equitherapeuten SHP in 2011 2012
kunt u vinden in
de Agenda HippoCampus onder "Bijscholing of workshop/bijscholing"
Op de homepage http://www.equitherapie.org/van SHP onder http://www.equitherapie.org/Actuele-Bijscholingsdagen
Certificeringsregeling SHP
 
Om de titel van geregistreerde gediplomeerde Equitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de Equitherapeut:
 In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep, een geldig diploma EHBO of BHV en een geldig Hippisch diploma.
 Eventuele verplichte bijscholing  voor basisberoep, hippisch diploma of diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn. 
 De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben afgerond.
 Per twee jaar 10 uur aan bijscholing te hebben gevolgd; waarvan 6 uur (één dagdeel) therapeutische bijscholing en 4 uur hippische bijscholing
 Aantoonbaar WA verzekerd te zijn.
 Voldaan te hebben aan de jaarlijkse contributie van de SHP-E(NL)
 
Om de titel van geregistreerde gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de Equitherapeut:
 In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep, een geldig diploma EHBO of BHV en een geldig Hippisch diploma.
 Eventuele verplichte bijscholing  voor basisberoep, hippisch diploma of diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn. 
 De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben afgerond
 Per twee jaar 42 uur bijscholing te hebben gevolgd verdeeld over
o   12 uur therapeutische bijscholing,
o   6 uur hippische bijscholing,
o   2 uur supervisie (2 casussen) en
o   minimaal 4 uur intervisie (4 casussen)
 Aantoonbaar WA verzekerd te zijn.
 Voldaan te hebben aan de jaarlijkse contributie van de SHP-E(NL)
 Aan te geven hoeveel cliënten hij gemiddeld behandeld per week
 
Voorwaarden  voor erkende bijscholingen  SHP  geldig voor de certificeringregeling :
 
Hippische bijscholing
wordt alleen dan geaccepteerd als aangetoond kan worden dat de hippische technieken in het teken staan van het paard in de driehoeksverhouding en/ of de rol van het paard in de therapie en als de wijze van handelen ten opzichte van het paard voldoet aan de kwaliteitseisen van de stichting SHP-E(NL). De stichting SHP-E(NL) zal op de homepage een lijst samenstellen van goedgekeurde hippische bijscholing en stelt zich als taak deze lijst zo veel mogelijk uit te breiden en aan te vullen. Niet op de lijst staande cursussen en bijscholingsdagen dienen van te voren ter goedkeuring ingediend te worden en zullen na goedkeuring bijgevoegd worden aan de lijst.
Equitherapeutische bijscholing
wordt alleen dan geaccepteerd als aangetoond kan worden dat de technieken bijdrage aan een verbetering van therapeutisch handelen binnen de Equitherapie en derhalve in het teken staan van de cliënt binnen de driehoeksverhouding. De stichting SHP-E(NL) zal op de homepage een lijst samenstellen van goedgekeurde therapeutische bijscholing en stelt zich als taak deze lijst zo veel mogelijk uit te breiden en aan te vullen.
Niet op de lijst staande cursussen en bijscholingsdagen dienen van te voren ter goedkeuring ingediend te worden en zullen na goedkeuring bijgevoegd worden aan de lijst.
Als therapeutische bijscholing geld ook
o   stage binnen een door de stichting SHP-E(NL) erkend stagebedrijf of
o   zelfervaring bij een door de stichting SHP-E(NL) erkend gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL). Van deze stage en/of zelfervaring dient een op de hiervoor bestemde formulieren verslag te worden gemaakt en afgetekend te worden door het stagebedrijf of de gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL).
Supervisie wordt alleen dan geaccepteerd als deze gegeven is door een door de stichting SHP-E(NL) erkend supervisor en als de daarvoor bestemde formulieren zijn ingevuld en afgetekend.
Intervisie wordt alleen dan geaccepteerd als de besproken casus door tenminste twee andere gediplomeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) dan wel gecertificeerde Equitherapeuten SHP-E(NL) bekeken is en de doorvoor bestemde formulieren zijn ingevuld en ondertekend.
Erkende hippische en therapeutische bijscholingen voor Equitherapeuten SHP in 2011 2012
kunt u vinden in
de Agenda HippoCampus onder "Bijscholing of workshop/bijscholing"
Op de homepage www.equitherapie.org van SHP onder http://www.equitherapie.org/Actuele-Bijscholingsdagen
 

 

 

 

 

 

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier


Share on Facebook

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

dit vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
daarom is de homepage nog even tot begin september 2021  in editie

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier

 

NIEUW
HippoCampus
ONLINE

 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier
Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl