Opleiding en Training van de paarden op HippoCampus

Opleiding, training, huisvesting en bejegening paarden

  ..
Opleiding en training paarden
Rijtechnisch worden de paarden en pony's constant bijgehouden, wat ervoor zorgt dat ze een goede lichamelijke conditie behouden, aangename bewegingen krijgen en het zorgt ook voor controleerbaarheid. Alle paarden zetten zich hierdoor met plezier in voor hun werk en hun taken.
De therapieën, trainingen en lessen worden afgestemd op de mogelijkheden en grenzen van de paarden, zodat deze niet overvraagd worden door zwaar gestoorde cliënten, leerlingen of cursisten die iets van hun willen, wat ze niet kunnen geven. De paarden zijn klassiek opgeleid, hetgeen betekent dat wij proberen hun lichamelijke en geestelijke mogelijkheden zodanig te ontwikkelen, dat het voor hun gemakkelijk wordt met een mens op hun rug het "bewegingsspel” uit te voeren. Wij werken aan het correct en plezierig rechtgericht over de rug lopen een fijne aanleuning over de nek. Wij werken met voldoende halslengte en zonder verkeerde knik bij de derde halswervel. En gymnatiseren volgens de klassieke opbouw met het oog op het natuurlijke bewegingsmechanisme en door gebruik van moderne sportfysiologische en sportpsychologische richtlijnen. De paarden lopen als   voltigepaarden, aan de longe, aan de lange teugels en aan de hand. Ze zijn vertrouwd met "afstandsbediening" door de therapeut en hebben veel vertrouwen in de mens, hun eigen lichaam en hun bewegingen, zodat de kans op ongelukken door schrikreacties zo klein mogelijk wordt gehouden. Wel worden hun natuurlijke reacties gekoesterd, zodat wij niet te maken hebben met "rijmachientjes" die door een druk op de knop reageren. Ruiters, die geen rekening houden met de natuur en persoonlijkheid van het paard worden geconfronteerd met discussie en protest.
 
Huisvesting  en bejegening van de paarden

Belangrijk is wel, dat aan equitherapie en dressuurtraining medewerkende paarden met voor- en omzichtigheid voor andere doeleinden ingezet worden. Ze moeten op een bij hun taak passende manier gehuisvest, opgeleid en bejegend worden. Met paarden die niet volgens hun natuur en natuurlijke behoeften (''artgerecht'' noemt men dat in het Duits) gehuisvest en bejegend worden, is therapeutisch en ook normaal paardrijden volgens dit concept niet mogelijk. Equitherapie en rijden volgens de klassieke filosofie kan alleen bedreven worden met   gelukkige, tevreden paarden. Paarden, die hun natuurlijke sociale gedrag en communicatie beheersen en in balans met zichzelf zijn, maar ook met de andere kuddegenoten en hun menselijke partners. Ze mogen geen psychische- , karakter- of gedragsproblemen hebben. Dit betekent, dat ze in kuddeverband moeten leven met alle sociale en lichamelijke consequenties. Dus ze moeten paard mogen zijn. De paarden op HippoCampus lopen de gehele dag als groep in de weide. Hun voeding, etenstijden en hoeveelheden zijn aangepast aan de natuurlijke behoeften. Ze krijgen elke dag regelmatig beweging en uitdagingen met en zonder ruiter. Alleen de nacht brengen ze 's winters in ruime buitenboxen met aansluitende paddocks door. In de omgang en verzorging houden wij rekening met hun persoonlijkheid, rangorde en individuele mogelijkheden en grenzen.  Zo komen cliënten, leerlingen en cursisten op een veilige manier in contact met paarden, die in hun analoge communicatie niet verstoord zijn en die ontspannen en zonder frustraties aan de therapie en lessen meewerken. Deze manier van huisvesting en bejegening maakt wederom zij die met de paarden omgaan, attent op de behoeften en mogelijkheden van paarden, die ook paard mogen zijn zonder door de eisen van hun menselijke gebruiker in hun  eigen ontwikkeling gehinderd te worden. En deze paarden profiteren dan wederom van het contact en het training met de mens – hetgeen overeenkomt met de klassieken idealen

Het doel is het paard in zijn natuurlijke aanleg te bevorderen en samen met de mens te ontwikkelen, zodat beiden plezier er aan beleven en de kans hebben van elkaar te leren.
 
 

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier


Share on Facebook

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

dit vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
daarom is de homepage nog even tot begin september 2021  in editie

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier

 

NIEUW
HippoCampus
ONLINE

 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier
Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl