STage HBO Psychologie op HIppoCampus

Stage en afstuderen vanuit HBO opleiding Psychologie

Hier een bericht van een stagiaire, die net haar 500 uren omvattende stage heeft afgesloten en daarna een afstudeeronderzoek over de opleiding tot Equitherapeut heeft gedaan
 
Mijn eigen achtergrond met paarden heeft er toe geleid dat ik erg geïnteresseerd ben in Equitherapie. Ik vind paarden fenomenale dieren en mijn respect en fascinatie voor hen is tijdens deze stage alleen nog maar meer gegroeid. Ik heb nooit geweten hoeveel intelligentie deze dieren daadwerkelijk bezitten en hoe gevoelig ze zijn. Ik heb ook mooi kunnen zien, dankzij mijn stagebegeleidster, hoe je op een mooie, gelijkwaardige, en respectvolle manier met paarden om kan gaan in een samenwerkingsverband, in plaats van vanuit een ongelijkwaardige positie, zoals me eerder geleerd was.
 
Sandra Lucas

Sandra liep stage in het kader van haar HBO opleiding Psychologie . Naast het werken en verzorgen van de paarden heeft Sandra meegewerkt aan de opleiding tot equitherapeut en heeft ze therapien en rijlessen en cursussen van voor en achter de schermen gevolgd.

hier enkele uittreksels uit haar stageverslag:
 
 
 
VOORWOORD

Het is vreemd te bedenken dat mijn stageperiode er nu alweer opzit. De tijd vliegt. Hoewel het afgelopen halfjaar soms zwaar kon zijn, heb ik er nooit spijt van gehad om drie dagen per week stage te lopen in plaats van de gebruikelijke twee. Het was soms zwaar om drie stagedagen, waarbij ik twaalf uur per dag van huis was, te combineren met soms lange schooldagen, waarbij ik in de avonduren of het weekend mijn verslagen moest maken en mijn tentamens moest leren. Toch heb ik het er goed vanaf gebracht en ben ik tevreden over wat ik heb bereikt. Ik heb niet alleen de leerdoelen vanuit school behaald, maar ook echt het gevoel wat geleerd te hebben deze stage. Daarbij heb ik het erg naar mijn zin gehad, ondanks de soms lange dagen. Nu ik klaar ben met mijn stage, kan ik me volledig gaan richten op mijn onderzoek en mijn afstuderen. Maar eerst nog dit verslag van mijn afgelopen stageperiode. Het is iets langer geworden dan officieel is toegestaan, maar ik vind dat ik niet meer kan weglaten, omdat ik anders het idee heb tekort te doen aan alles at ik geleerd heb.

..................

Nog steeds ben ik erg blij dat ik besloten heb drie dagen in de week stage te lopen in plaats van de gebruikelijke twee dagen in de week. Hoewel dit programma een stuk zwaarder is, heeft het er wel toe geleid dat ik makkelijker een onderdeel kon vormen van de organisatie en ik me eerder thuis kon voelen en op de hoogte kon blijven van alle ontwikkelingen. Taken:

 • Ontvangen en gedeeltelijk begeleiden van cliënten die voor therapie kwamen. Ik heb het idee dat ik redelijk vertrouwd ben geraakt met de cliënten die HippoCampus bezochten, vooral omdat ik regelmatig aanwezig was. Zo vormde ik voor hen ook een duidelijk onderdeel van de organisatie.
 • Ontwikkelen van therapiemateriaal. Als zijnde onderdeel van de organisatie heb ik ook mijn bijdrages geleverd aan de organisatie. Zo heb ik platen gemaakt waarop afbeeldingen te zien waren van kinderen die met een pony bepaalde oefeningen deden. Deze afbeeldingen maakte het vooral voor autistische of jonge kinderen begrijpbaar hoe een oefening kon worden uitgevoerd.
 • Ontwerpen en verbeteren van cursusmateriaal. Als stagiaire heb ik meegeholpen om het huidige cursusmateriaal te verbeteren of opnieuw te ontwerpen. Zo heb ik zelf ontworpen of mede ontworpen:
  • Een intakeformulier.
  • Een ethische code voor Equitherapeuten betreffende de omgangsregels met cliënten, vertrouwelijk informatie, collega's en de therapiepaarden.
  • Huisregels. Aangezien HippoCampus veel bezocht wordt wegens cursussen, lesdagen, workshops, en therapieën, bleek het nodig om een aantal huishoudelijke regels op te stellen om het bedrijf op orde te houden en het materiaal heel.

Het maken, ontwerpen en uittekenen van presentatiemateriaal. Mijn stagebegeleidster geeft regelmatig lezingen en workshops door het land. Omdat het moeilijk bleek bepaalde processen met enkel woorden uit te leggen, heb ik geholpen door deze processen uit te tekenen zodat zij gebruikt konden worden in de PowerPoint presentatie tijdens workshops en lezingen.

De volgende persoonlijke leerdoelen, zoals omschreven in mijn stageplan, heb ik tijdens mijn huidige stage kunnen behalen:

 • Ontdekken wat de toekomst, de inhoud, en de mogelijke doelgroepen zijn van deze therapievorm, zodat ik na kennisname hiervan mijn eigen beslissing kan vormen om wel of niet zelf de opleiding te volgen.

Wat ik vooral heb ontdekt, is dat het basisberoep waarmee je de opleiding instroomt, bepaalt welke vorm van Equitherapie je later kan geven. Dit houdt voor mij in dat ik in ieder geval eerst door wil studeren om een beter basisberoep te ontwikkelen waarna ik later nog eens wil kijken of ik de opleiding tot Equitherapeut SHP-E(NL) alsnog zou willen volgen. Verder heb ik een helder beeld over de toekomst, mogelijkheden en doelgroepen van deze therapievorm.

 • Bekend raken met Equitherapie als behandelvorm door meer te weten te komen over de indicaties en contra-indicaties, de behandelduur, behandelmethoden en de animo ervoor.

Aangezien ik nu veel meer weet over Equitherapie, heb ik een helder zicht op dit leerdoel en heb ik hem naar mijn inzien dus ook behaald. Tevens heeft de sessie waarbij ik zelf ervaren heb wat Equitherapie nu precies is me erg geholpen om meer inzicht te krijgen en dit leerdoel te behalen.

 • Leren ontwerpen van PR materiaal om klanten te werven voor de organisatie.

Het gedeelte van de PR waar ik mee bezig ben geweest is me meegevallen en ik heb een stukje meer inzicht en het ‘hoe' en ‘wat' omtrent PR.

 • Leren opleiden en bijscholen van paarden voor deze therapievorm.

Hoewel ik er niet zelf mee bezig ben geweest, heb ik wel goed meegekregen wat er allemaal bij komt kijken om een paard voor therapie te kunnen gebruiken. Daarnaast heb ik veel meer respect en eerbied gekregen voor deze dieren, wat ik nodig is om met hen samen te kunnen werken.

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier


Share on Facebook

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

dit vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
daarom is de homepage nog even tot begin september 2021  in editie

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier

 

NIEUW
HippoCampus
ONLINE

 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier
Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl