De kwalificaties van de Equitherapeut

Met wie u te maken heeft op HippoCampus: De kwalificaties van de Equitherapeut

Psychologie

 • Klinisch psycholoog (Titel behaald in Oostenrijk, aldaar geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid onder Nr  KPL 837)
 • Gezondheidspsycholoog (BiG registratie Nr 19911238825  alsmede, titel behaald in Oostenrijk, aldaar geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid onder Nr GPL 2397)
 • Psychotherapeutische opleidingen en oriëntatie  (OEGWG Rogeriaans, Pesso PBSP)
  NIP psycholoog

 

Equitherapie en hippische kwalificaties:

 • Gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL) 
 • Gediplomeerd voor therapeutisch paardrijden (orthopedagogisch voltigeren en rijden)(OEKTHR)
 • Opleider en supervisor SHP-E(NL)
 • Gediplomeerd instructeur voor gehandicaptenrijden (OEKTHR/FENA)
 • Sportlerares (Oostenrijkse Sportuniversiteit)
 • Rijinstructeur (FENA, Trainer B)
 • Voltiegeinstructeur  (FENA,Trainer B)
 • Commandant FPG
 • Jurylid dressuur

Ulrike Thiel is als gecertificeerd Equitherapeut SHP gerechtigd de volgende vormen van Equitherapie uit te voeren:

 • Ontwikkelingsbevordering
 • Orthopedagogische begeleiding
 • Psychosociale begeleiding
 • Revalidatie
 • Psychotherapie met het paard

Ulrike Thiel  is als gecertificeerd Equitherapeut SHP geregistreerd  bij de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie (SHP-E-NL) . Dit betekend, dat zij
beschikt over de certificeringsplaquette van SHP-E(NL en over het Benelux keurmerk als gecertificeerd Equitherapeut SHP en verplicht is de ethische code van SHP-E(NL) na te leven.:

 

Om de titel van gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de Equitherapeut: 

 • In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep, een geldig diploma EHBO of BHV en een geldig Hippisch diploma.
 • Eventuele verplichte bijscholing  voor basisberoep, hippisch diploma of diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn. 
 • De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben afgerond en door SHP-E(NL) erkend werd.
 • Per twee jaar 42 uur bijscholing te hebben gevolgd verdeeld over:  
  24 uur therapeutische bijscholing, 12 uur hippische bijscholing, 2 uur supervisie (2 casussen) en minimaal 4 uur intervisie (4 casussen)
 • Aantoonbaar WA verzekerd te zijn.
 • Voldaan te hebben aan de jaarlijkse contributie van de SHP-E(NL)
 • Een verklaring omtrent gedrag te hebben ingeleverd
 • Aan te geven hoeveel cliënten hij gemiddeld behandeld per week  (op jaarbasis is een frequentie van minimaal 2 cliëntensessies per week of 90 sessies per jaar geëist)

Gewerkt wordt volgens de richtlijnen van SHP-E(Nl) met opgeleide therapiepaarden. Voor meer informatie zie www.equitherapie.org

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier


Share on Facebook

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

dit vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
daarom is de homepage nog even tot begin september 2021  in editie

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier

 

NIEUW
HippoCampus
ONLINE

 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier
Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl