Hippocampus Nederland
HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie
 
Google+

Workshop mit Claudia WEeingand und Ulrike Thiel

De prijzen voor HippoCampus activiteiten

De kosten van HippoCampus Activitieiten

Richtlijnen voor de actuele prijzen

HippoCampus werkt individueel of in kleine groepen met toepassing van intensieve leertechnieken (audiovisueel, psychomotorisch etc...) mit zelf- en groepsreflexie om te komen tot een optimaal individueel leereffect. Ook gebruikt  HippoCampus zelf geproduceerd leermateriaal en reikt ook handouts, logboeken en/of literatuur uit. Dit leermateriaal wordt permanent verbeterd en aangepast.
Elke activiteit omvat ook een evaluatie.
 
De kosten voor de verschillende dienstverleningen, die op HippoCampus plaatsvinden zijn afhankelijk van de dienstverlening zelf, de type en duur van de activiteit, het aantal deelnemers, het ingezette materiaal, de leertechnieken  en de voorbereiding.
 
De tabel geeft u een idee over de prijzen voor de verschillende categorieën van activiteiten.
Voor de actuele prijzenlijst per aangeboden activiteit raadpleeg de actuele prijzenlijst  van HippoCampus
 
Kortingen
  • Lesklanten die minimaal een 10 lessentraject volgen ontvangen  korting op de cursussen en workshops, die hun als aanvulling op hun individuele begeleiding boeken.
  • Leden SHP-E(NL) ontvangen korting op een aantaal activiteiten.
  • Hippocampus biedt ook combinaties en pakketten aan voor speciale prijzen.

Combinatiepakketten en aanbiedingen voor lesklanten

Bekijkt u ook de actuele leerpakketten en speciale aanbiedingen van combinaties uit individuele begeleiding en relevante cursussen en workshops als totaalpakket. Hier kan een ruiter in de workshops en cursussen de nodige bagage aan theorie en onderbouwing ontvangen, waardoor de individuele begeleiding optimaal voor het individueel leerproces gebruikt kan worden.
Over het algemeen wordt deze combinatie door de klanten als zeer doeltreffend beleefd.
Geregeld informeren wij over nieuwe aanbiedingen via de Niewsbrief., maar wij kunnen ook in onderling overleg een pakket samenstellen.

Activiteiten op maat

Voor projectwerk, clinics of speciale activiteiten worden op de actuele prijzenlijst afgestemde kosten in rekening gebracht.
Voor activiteiten op maat zoals speciale clinics, voordrachten of teambuildingsactiviteiten alsmede modules paard in de zorg kunt u na vooroverleg een offerte aanvragen.

PRIJZENLIJST VOOR:

Individuele sportpsychologische en hippische trainingsbegeleiding

 
10 lessen traject bij betaling vooraf €700.-
10 lessen bij betaling per les € 75.-/les
intake voor individuele begeleiding (1,5 uur) € 75.-
individuele analyse lichaamsschema en communicatie (2 uur met rapportage) € 95.-

Equitherapie en orthopedagogische begeleiding

 
10 sessie-traject bij betaling vooraf €950.-
10 sessies bij betaling per les €100./sessie
   
 
Cursussen, Leergangen en Workshops
 
Activiteit
Aantaal
deelnemers
Theorie/praktijk/uitgereikt materiaal......
kosten
deelnemer
korting
leden
SHP-E(Nl)
lesklanten
1 dag        
Workshop 2-4 deelnemers intensief workshops met extra individuele begeleiding € 165.- € 140.-
Workshop 4-6 deelnemers intensief workshops met veel individuele begeleiding € 150.- € 135.-
Workshops 6-10 deelnemers workshop met individueel en groepsbegeleiding € 135.- € 120.-
Workshops 10 en meer deelnemers workshops met groepsbegeleiding en individuele reflexie € 120,- € 100,-
Cursus 6-16 deelnemers theorie en oefenen in de groep € 100.- € 100.-
Cursus 10 tot 25 deelnemers theorie en reflexie €  80.- €  65.-
Cursus 6-10 deelnemers theorie en persoonlijke reflexie € 120.- € 100.-
3 dagen        
Leergang 2-4 deelnemers intensief leergang met extra individuele begeleiding € 400.- € 375.-
Leergang 4-6 deelnemers intensief leergang met veel individuele begeleiding € 350.- € 325.-
Cursus 6-16 deelnemers leergang met oefenen en groeps en individuele reflexie € 300.- € 280.-
6 dagen        
Leergang 2-4 deelnemers intensief leergang met extra individuele begeleiding € 600.- € 550.-
Leergang 4-6 deelnemers intensief leergang met veel individuele begeleiding € 550.- € 510.-

 

Combinatiepakketten en aanbiedingen voor lesklanten

Bekijkt u ook de actuele leerpakketten en speciale aanbiedingen van combinaties uit individuele begeleiding en relevante cursussen en workshops als totaalpakket. Hier kan een ruiter in de workshops en cursussen de nodige bagage aan theorie en onderbouwing ontvangen, waardoor de individuele begeleiding optimaal voor het individueel leerproces gebruikt kan worden.
Over het algemeen wordt deze combinatie door de klanten als zeer doeltreffend beleefd.
Geregeld informeren wij over nieuwe aanbiedingen via de Niewsbrief., maar wij kunnen ook in onderling overleg een pakket samenstellen.
 

 

 
  
Copyright HippoCampus: Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HippoCampus