Hippocampus Nederland
HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie
 
Google+

Workshop mit Claudia WEeingand und Ulrike Thiel

Indivuduele begeleiding van ruiter, paard en instructeurs

Individuele begeleiding van ruiters, combinaties en instructeurs

HippoCampus biedt ook individuele begeleiding voor ruiters aan, van beginnende ruiters tot ruiters en combinaties op hoger niveau. Na analyse van ruiter en paard wordt er in overleg met de ruiter een traject samengesteld. 

Voor de ruiter

  • Leertraject traject : Leertraject Beter paardrijden
  • Individueel traject : Zitcorrectie en zitinstructie 
  • Individueel traject:  Sportpsychologische begeleiding van een combinatie
  •  Individueel traject: Prestatie en wedstrijdbegeleiding
  • Individueel traject : Angst en spanningsbegeleiding
  • Individueel traject:  Longeren
  • Individueel(Eenmalig): Analyse en advies lichaamsschema ruiter en / of harmonie combinatie
  • Individueel(Eenmalig) :Analyse bewegingsmogelijkheden paard
  • Individueel traject : Revalidatietraject voor paard en/of ruiter  

Voor de instructeur, trainer, coach

  • Individueel:Coaching en supervisie van Instructeurs, coaches en trainers
 

Individuele begeleiding
Individuele analyse lichaamsschema 

Denken, voelen en doen kunnen geïntegreerd worden

Dr. Ulrike Thiel is zelf nooit een echt “ruitertalent” geweest, die “via haar ruggenmerg” heeft kunnen rijden. Ze  heeft in de loop van de jaren heel wat verschillende (goede en minder goede) instructie gehad, veel gelezen en is via vallen en opstaan uiteindelijk een- voor haar gevoel -  passabele ruiter en goede instructeur geworden.  De ervaring van het zelf zoeken van een weg, de ervaringen met verschillende instructiemethodes en haar beroepsmatige achtergrond hebben samen over de jaren heen geleid tot de ontwikkeling van een methode om haar leerlingen op een boeiende manier te helpen tot beter begrip, beter gevoel en betere samenwerking met hun paarden. Ze heeft daarbij de ervaring dat veel ruiters gewoon “opgegroeid”  waren met misverstanden en dat soms kleinigheden “tussen de oren” of aan hun lichaamsschema ze weerhielden, om tot de nagestreefde harmonie met hun paard te kunnen komen. Dit leidt vaak tot frustratie voor ruiter en paard en soms zelf tot opgave van de paardensport. En dit is zonde en overbodig.

Ulrike probeert haar leerlingen veel begrip mee te geven over wat er in het paard gebeurt en hoe de bewegingsdialoog door hun viervoetige partners beleefd wordt. Een aantal oefeningen kunnen helpen het lichaamsgevoel te verbeteren en het open staan voor wat vanuit het eigen lichaam en van het paard afkomt te bevorderen. Zo kan meer harmonie in de beweging ontstaan. Voor de ruiter helpt de sportpsychologische aanpak om het ruitergevoel doelmatig te kunnen verbeteren

HippoCampus wil beginnende maar ook  gevorderde ruiters en instructeurs met een effectieve methode kennis te laten maken, om de basis van het samenspel van technische vaardigheden, begrip en gevoel gemakkelijk en zonder misverstanden te kunnen verwerven, aandachtspunten bij te spijkeren en tot een beter begrip en wat handvaten te kunnen geven over hoe je je paard tot je “danspartner”  kan maken. 

Voor ruiters en combinaties, instructeurs en Equitherapeuten biedt HippoCampus ook individuele scholings- en begeleidingsmogelijkheden aan.

Individuele leertrajecten en begeleiding is mogelijk m.b.t  de volgende onderwerpen:
•    zitontwikkeling en zitcorrectie 
•    sportpsychologische begeleiding 
•    angst- en spanningsbegeleiding
•    longeren
•    coachen (ruiters en/of trainers)
•    omgaan met wedstrijdangst en spanning
•    supervisie voor instructeurs 
•    supervisie voor Equitherapeuten 

Paardrijden leer je niet alleen door "kilometers te maken" op het paard. Want om lekker te leren paardrijden moet je het hebben van een samenspel van je zintuigen, lichaam en geest. Pas vanuit een combinatie uit begrijpen waarom het zo moet, het aanvoelen hoe het moet en het snappen wat er gedaan moet worden kan een ruiter zich ontwikkelen tot een zelfstandig denkende ruiter, die instaat is voor alles, wat van zijn paard komt open te staan en er iets zinvols mee te doen. Omdat het naast het leren uitvoeren van ingewikkelde en zeer fijn op elkaar afgestemde lichamelijke bewegingsschema, ook nog gaat om het communiceren met een levend wezen, zijn er tijdens het leren paardrijden veel struikelblokken en mogelijkheden voor misverstanden weggelegd. Dat sommige ruiters jarenlang kunnen tobben met de juiste manier van zitten en hulpengeving heeft vaak zijn oorzaak dat tijdens het basisleerproces een aantal misverstanden niet werden herkend en dat niet systematisch en niet met methodisch in op elkaar opbouwende stappen gewerkt werd tijdens het aanleren. Veel in principe getalenteerde ruiters zijn daardoor niet instaat hun paard optimaal te ondersteunen en in de gezamenlijke training een combinatie te vormen.

 

    
Niet de eindbestemming maar de weg daarheen kan al boeiend zijn

Zoals al eerder in andere topsporten heeft sinds enkele jaren de sportpsychologie ook ingang gevonden in de hippische sport, waar men zich voornamelijk bezig houdt van de mentale begeleiding van topsporters. Echter kan de psychologie van ruiter en paard ook aan de basis ingang vinden en het leer- en trainingsproces van ruiter en paard bevorderen. Mogelijke thema’s zijn: de driehoekssituatie trainer-ruiter-paard, de randvoorwaarden voor optimale leer- en trainingsprocessen, de motivatie van ruiter en paard en de psychomotorische aspecten van de vaardigheid paardrijden.
Omdat wij mensen oorspronkelijk niet er voor gemaakt zijn te kunnen paardrijden, en paarden niet gemaakt zijn om mensen op hun rug te dragen, is het niet verwonderlijk, dat een aantal vaardigheden nieuw in het systeem geprogrammeerd moeten worden.  Dit programmeerproces loopt dan ook nog gevarieerd bij verschillende personen en dieren want elke leerling beschikt over verschillende basisvaardigheden en al voorgeprogrammeerde programma’s. Deze vaardigheden kunnen op het coördinatie -, denk-, gevoels-, of bewegingsniveau liggen, voor een gedeelte kan een leerling over deze vaardigheden beschikken maar voor een ander gedeelte moet diegene deze met inzet ontwikkelen.  De kennis over deze vaardigheden en leerprocessen kan dit proces efficiënter maken, frustraties voorkomen en bewust een plezierig omgaan met het ontwikkelingsproces mogelijk maken. Van elke “ojee” komt weer een “oke”. Dat betekent dat in een soortgelijk proces meestal eerst een crisis moet optreden voordat grenzen verlegd kunnen worden. Dit is normaal en hoort bij zo’n proces. Herken je het belang van de moeilijkheden die je op je paard krijgt en leer je daar op een positieve manier mee omgaan, dan wordt paardrijden een aangename en plezierige bezigheid voor ruiter, paard en instructeur.

Paardrijden leer je niet alleen door "kilometers te maken" op het paard. Want om lekker te leren paardrijden moet je het hebben van een samenspel van je zintuigen, lichaam en geest. Pas vanuit een combinatie uit begrijpen waarom het zo moet, het aanvoelen hoe het moet en het snappen wat er gedaan moet worden kan een ruiter zich ontwikkelen tot een zelfstandig denkende ruiter, die instaat is voor alles, wat van zijn paard komt open te staan en er iets zinvols mee te doen. Omdat het naast het leren uitvoeren van ingewikkelde en zeer fijn op elkaar afgestemde lichamelijke bewegingsschema, ook nog gaat om het communiceren met een levend wezen, zijn er tijdens het leren paardrijden veel struikelblokken en mogelijkheden voor misverstanden weggelegd. Dat sommige ruiters jarenlang kunnen tobben met de juiste manier van zitten en hulpengeving heeft vaak zijn oorzaak dat tijdens het basisleerproces een aantal misverstanden niet werden herkend en dat niet systematisch en niet met methodisch in op elkaar opbouwende stappen gewerkt werd tijdens het aanleren. Veel in principe getalenteerde ruiters zijn daardoor niet instaat hun paard optimaal te ondersteunen in de gezamenlijke training als combinatie. 
Een individueel traject kan helpen om op een intensieve en efficiënte manier  bij te spijkeren, nieuw te leren of over moeilijkheden heen te komen.


Individueel    
Leertraject Beter Paardrijden 

Voor:        Recreatieruiters, wedstrijdruiters en instructeurs
Prijs:        Intake €80
10 lessenkaart vooraf betaald €570
Per les betaald € 60
Data:        Op afspraak
Tijd:        Op afspraak
Locatie:    HippoCampus 
Voor minimaal 5 personen zijn ook afspraken elders mogelijk. Alle lesklanten delen dan de reiskosten (€0.28 per km)
Werkwijze:    Afhankelijk van doelstelling en leerproces: op het houten paard, lichaamsoefeningen, video-evaluatie
Zitlessen aan de longe op leerpaard of het eigen paard, les op leerpaard of begeleiding eigen paard
    
Bij de individuele begeleiding van ruiters en/of combinaties wordt er begonnen met een intake. De intake omvat een gesprek en een analyse van ruiter (en paard). Welke ervaringen heeft de ruiter, wat zijn de aandachtspunten, waar wil hij heen, wat wil hij samen met het paard bereiken? 

Tijdens het rijden op het eigen paard/leerpaard maakt Ulrike Thiel een analyse van het lichaamsschema, vaardigheden van ruiter en paard en onderzoekt hoe beiden op een aantal correcties reageren. Hiervan uitgaand kan een doelstelling en de realisering hiervan binnen een leertraject worden uitgewerkt. 

Er wordt vaak begonnen met een aantal lessen aan de longe om de basis bij te spijkeren gevolgd door lessen op een leerpaard/eigen paard. Naast het rijden wordt huiswerk meegegeven en krijgt de ruiter nog andere oefeningen aangereikt om het individuele doel beter te kunnen bereiken.  Soms is er ook een uitstapje naar de theorie nodig of is het zinvol naar video en andere leermateriaal te kijken. Na 10 lessen wordt er geëvalueerd. 

Zie randvoorwaarden voor individueel traject>>>>


Aanmelding:
    
Inschrijfformulier homepage
Inschrijfformulier print out per post
Via telefonisch contact

 

Wilt u meer informatie hebben over het achterliggende concept van dit onderwerp, zie >>>>>>
Wilt U meer weten hoe de individuele trajecten door leerlingen en cliënten werden beleefd, dan kunt U dit nakijken onder:

Een leerling over haar sportpsychologische begeleiding 
Over een traject Zitcorrectie 
Angstbegeleiding   bij deze onderwerpen, niet bij algemeen 
Leerlingen en Cursisten aan het woord
Voor ruiters en combinaties, instructeurs en equitherapeuten biedt HippoCampus ook individuele scholings- en begeleidingsmogelijkheden aan.


    
Zitten op een paard is niet zitten op een stoel

Een basisrandvoorwaarde om met het paard in harmonie samen te kunnen werken en hem zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is de zo genoemde “onafhankelijke zit”. Zitten op het paard heeft met “zitten op een stoel” niets te maken. Het is een “complexe psychomotorische taak” om niet alleen in evenwicht, zonder het paard te storen met de beweging mee te zijn, maar ook nog met het paard te communiceren om hem voor ons te laten “lopen”. In deze cursus wordt meer informatie over de theorie van de vaardigheid “paardrijden” aangereikt, zodat ook duidelijk wordt hoe het leerproces eruit ziet. De meeste “zitfouten” zijn te wijten aan een verkeerd leerproces, aan coördinatieproblemen en een veelvoud van misverstanden (“hoe hoort het eruit te zien?” en “hoe moet het aanvoelen?”). Dus als het leerproces optimaal verloopt, dan worden er ook geen fouten aangeleerd. Zijn er eenmaal fouten opgetreden, dan wordt het iets moeilijker om vanuit het verkeerd geautomatiseerde , opnieuw een ander lichaamsschema aan te leren, en te automatiseren, om het oude schema te vervangen. Om het leerproces of “herleerproces” te bevorderen zijn een aantal hulpmiddelen en technieken uitgewerkt, die erbij zullen helpen het gevoel voor “de optimale zit” te ontwikkelen. Hierbij horen loop- en partneroefeningen, oefeningen op het houten paard en systematisch op elkaar afgestemde longe-lessen: eerst op het ongezadelde paard en daarna met zadel, eerst alleen mee zijn, daarna langzaam overgaan tot het communiceren met het paard in de beweging. 
Een individueel traject kan helpen om op een intensieve en efficiënte manier  bij te spijkeren, nieuw te leren of over moeilijkheden heen te komen.

 

Individueel    
Zitcorrectie en zitinstructie

Voor:        Recreatieruiters, wedstrijdruiters en instructeurs
Prijs:        Intake €80
10 lessenkaart vooraf betaald €570
Per les betaald € 60
Data:        Op afspraak
Tijd:        Op afspraak
Locatie:    HippoCampus 
Voor minimaal 5 personen zijn ook afspraken elders mogelijk. Alle lesklanten delen dan de reiskosten (€0.28 per km)
Werkwijze:    Afhankelijk van doelstelling en leerproces op het houten paard, lichaamsoefeningen, video-evaluatie
Zitlessen aan de longe op leerpaarden of het eigen paard, les op leerpaard of begeleiding eigen paard
    
Bij de individuele begeleiding van ruiters en/of combinaties wordt er begonnen met een intake. De intake omvat een gesprek en een analyse van ruiter (en paard). Welke ervaringen heeft de ruiter, wat zijn de aandachtspunten, waar wil hij heen, wat wil hij samen met het paard bereiken? 

Tijdens het rijden op het eigen paard/leerpaard maakt Ulrike Thiel een analyse van het lichaamsschema, vaardigheden van ruiter en paard en onderzoekt hoe beiden op een aantal correcties reageren. Hiervan uitgaand kan een doelstelling en de realisering hiervan binnen een leertraject worden uitgewerkt. 

Er wordt vaak begonnen met een aantal lessen aan de longe om de basis bij te spijkeren gevolgd door lessen op een leerpaard/eigen paard. Naast het rijden wordt huiswerk meegegeven en krijgt de ruiter nog andere oefeningen aangereikt om het individuele doel beter te kunnen bereiken.  Soms is er ook een uitstapje naar de theorie nodig of is het zinvol naar video- en andere leermateriaal te kijken. Na 10 lessen wordt er geëvalueerd. 

Zie randvoorwaarden voor individueel traject>>>>>


Aanmelding:
    
Inschrijfformulier homepage
Inschrijfformulier print out per post
Via telefonisch contact

 

 

Wilt u meer informatie hebben over het achterliggende concept van dit onderwerp, zie >>>>>>
Wilt U meer weten hoe de individuele trajecten door leerlingen en cliënten werden beleefd, dan kunt U dit nakijken onder:

Een leerling over haar sportpsychologische begeleiding 
Over een traject Zitcorrectie 
Angstbegeleiding   bij deze onderwerpen, niet bij algemeen 
Leerlingen en Cursisten aan het woord

    
Leer je angsten onder ogen te zien en er goed mee omgaan

Angst hoort bij het leven en is zelfs vaak nodig om te overleven. Daarom hebben wij bij paardrijden ook vaak met angst te maken. Paardrijden is , vooral voor de nog niet zeer geoefende ruiter, dan ook een bezigheid, waarin hij de controle over alle bewegingen moet overdragen. En paardrijden kan ook in bepaalde situaties daadwerkelijk gevaarlijk zijn. Dus een natuurlijke, aan de situatie aangepaste beheersbare hoeveelheid angst hoort ook steeds aanwezig te zijn om te voorkomen dat onnodige risico’s genomen worden.
 
Echter worden veel, soms ook ervaren ruiters, door angsten, de niet “gepaste”soort angsten, gehinderd in het beoefenen van hun favoriete sport en menig instructeur wordt steeds weer met dit probleem geconfronteerd. Belangrijk is het voor de ruiter en de betrokken instructeur om de “normale” en “pathologische” angst te leren onderscheiden. Als instructeur kan je veel doen om de leerling te helpen zijn normale angsten tijdens het rijden goed te leren hanteren, en de leersituatie zelf zo angstvrij mogelijk te maken. Want met angst kan ruiter nog paard iets leren. Als ruiter kun je leren je eigen angsten in te schatten en ermee om te gaan. Dit is ook van belang in stresssituaties (bijv. op wedstrijd).


Individueel    
Angst- en spanningsbegeleiding

Voor:        Recreatieruiters, wedstrijdruiters, instructeurs, paardenliefhebber, managers en cliënten
Prijs:        Intake €80
10 begeleidingen vooraf betaald €710
Per begeleiding betaald € 75
Data:        Op afspraak
Tijd:        Op afspraak
Locatie:    HippoCampus 
Werkwijze:    Bij ruiters vaak een combinatie van techniek verbetering en angstbegeleiding op therapeutische basis. Bij niet ruiters in eerste instantie therapeutische begeleiding, meestal met paard als co-therapeut. Evaluatie aan eind van traject. 
    
Bij de individuele angst- en spanningsbegeleiding wordt er begonnen met een intake. De intake omvat een gesprek en een analyse van het probleem. Wanneer manifesteert zich de angst? Waar is hij hinderlijk? Welke ideeën zijn er over de betekenis en geschiedenis?Treed angst met name bij het paardrijden op? 

Bij de intake hoort ook een rij- of communicatiesituatie met het paard. Hiervan uitgaand kan een doelstelling en de realisering hiervan binnen een therapie- leertraject worden uitgewerkt. 

Na 10 begeleidingseenheden wordt er geëvalueerd. 

Zie randvoorwaarden voor individueel traject – angstbegeleiding – Equitherapie 

 

Aanmelding:
    
Inschrijfformulier homepage
Inschrijfformulier print out per post
Via telefonisch contact

 

 

Wilt u meer informatie hebben over het achterliggende concept van dit onderwerp, zie >>>>>>
Wilt U meer weten hoe de individuele trajecten door leerlingen en cliënten werden beleefd, dan kunt U dit nakijken onder:

Een leerling over haar sportpsychologische begeleiding 
Over een traject Zitcorrectie 
Angstbegeleiding   bij deze onderwerpen, niet bij algemeen 
Leerlingen en Cursisten aan het woord

 


    
Longeren wil geleerd zijn

Longeren leer je niet in één dag en ook niet van het alleen kijken naar longeren. Je moet het gevoel en de juiste manier van communiceren via je lichaamsignalen net zoals bij het rijden, goed onder de knie krijgen. Je hebt alleen het voordeel dat je met beide benen op de grond staat en niet ook nog op de bewegingen van het paard moet reageren om gezamenlijk in balans te kunnen bewegen. Voor nog niet zo gevorderde ruiters is het dan ook een ideale manier om sneller met zinvol training van hun paard bezig te zijn, ook al zijn ze zelf in hun rijden nog niet zo gevorderd dat ze het paard doelgericht kunnen gymnastiseren.

Belangrijke punten zijn:
• De juiste lichaamstaal
• Beheersing van de zweep
• De juiste techniek
• Functie en gebruik van hulpteugels
• Longeren over cavaletti
• Springen aan de longe
• Doelstellingen
• Zinvolle toepassing van longeren in het dagelijkse werk en de ontspanning
 
Op HippoCampus worden met theorie en praktijk de verschillende mogelijkheden en effecten van het longeren, afhankelijk van doelstelling en opleidingsgraad van ruiter en paard, behandeld. Zin en onzin van verschillende hulpmiddelen en technieken worden kritisch bekeken. De deelnemer leert met name de juiste lichaamstaal en met een begrijpelijke en technisch correcte manier van hulpengeving met zijn paard te communiceren en het longeren tot een echt onderdeel van de opleiding van zijn paard en hun  relatie te maken. De kans om met paarden van verschillende trainingsniveaus te werken is aanwezig. Op afspraak is het meebrengen van een eigen paard ook mogelijk. 


Individueel    
Longeren

Voor:        Recreatieruiters, wedstrijdruiters, instructeurs en paardenliefhebbers
Prijs:        Intake €80
10 lessenkaart vooraf betaald €570
Per les betaald € 60
Data:        Op afspraak
Tijd:        Op afspraak
Locatie:    HippoCampus 
Voor minimaal 5 personen zijn ook afspraken elders mogelijk. Alle lesklanten delen dan de reiskosten (€0.28 per km)
Werkwijze:    theorie, praktijk, demonstraties en zelf oefenen van de basisprincipes
    
Bij de individuele begeleiding van longeurs/ruiters en/of combinaties wordt er begonnen met een intake. De intake omvat een gesprek en een analyse van longeur/ruiter (en paard). Welke ervaringen heeft de longeur, wat zijn de aandachtspunten, waar wil hij heen, wat wil hij samen met het paard bereiken? 

Tijdens het longeren van eigen paard/leerpaard maakt Ulrike Thiel een analyse van het lichaamsschema, de vaardigheden van ruiter en paard en onderzoekt hoe beiden op een aantal correcties reageren. Hiervan uitgaand kan een doelstelling en de realisering hiervan binnen een leertraject worden uitgewerkt. 

Er kan met eigen paard maar ook met leerpaarden van verschillende opleidingsgraad en aanleg gewerkt worden.  De leerling krijgt huiswerk mee en door middel van een video-evaluatie kan dat huiswerk ook getoetst worden. 

Individuele begeleiding in het longeren kan ook deel uit maken van een sportpsychologisch begeleidingstraject. 

Zie randvoorwaarden voor individueel traject


Aanmelding:
    
Inschrijfformulier homepage
Inschrijfformulier print out per post
Via telefonisch contact

 

 


Wilt u meer informatie hebben over het achterliggende concept van dit onderwerp, zie >>>>>>
Wilt U meer weten hoe de individuele trajecten door leerlingen en cliënten werden beleefd, dan kunt U dit nakijken onder:

Een leerling over haar sportpsychologische begeleiding 
Over een traject Zitcorrectie 
Angstbegeleiding   bij deze onderwerpen, niet bij algemeen 
Leerlingen en Cursisten aan het woord


    
Niet alleen de eindbestemming maar de weg daarheen kan al boeiend zijn

Zoals al eerder in andere topsporten heeft sinds enkele jaren de sportpsychologie ook ingang gevonden in de hippische sport, waar men zich voornamelijk bezig houdt van de mentale begeleiding van topsporters. Echter kan de psychologie van ruiter en paard ook aan de basis ingang vinden en het leer- en trainingsproces van ruiter en paard bevorderen. Mogelijke thema’s zijn: de driehoekssituatie trainer-ruiter-paard, de randvoorwaarden voor optimale leer- en trainingsprocessen, de motivatie van ruiter en paard en de psychomotorische aspecten van de vaardigheid paardrijden.
Omdat wij mensen oorspronkelijk niet gemaakt zijn om te kunnen paardrijden, en paarden niet gemaakt zijn om mensen op hun rug te dragen, is het niet verwonderlijk, dat een aantal vaardigheden nieuw in het systeem geprogrammeerd moeten worden.  Dit programmeerproces loopt dan ook nog gevarieerd bij verschillende personen en dieren want elke leerling beschikt over verschillende basisvaardigheden en al voorgeprogrammeerde programma’s. Deze vaardigheden kunnen op het coördinatie -, denk-, gevoels-, of bewegingsniveau liggen, voor een gedeelte kan een leerling over deze vaardigheden beschikken maar voor een ander gedeelte moet diegene deze met inzet ontwikkelen.  De kennis over deze vaardigheden en leerprocessen kan dit proces efficiënter maken, frustraties voorkomen en bewust een plezierig omgaan met het ontwikkelingsproces mogelijk maken. Van elke “ojee” komt weer een “oke”. Dat betekent dat in een soortgelijk proces meestal eerst een crisis moet optreden voordat grenzen verlegd kunnen worden. Dit is normaal en hoort bij zo’n proces. Herken je het belang van de moeilijkheden die je op je paard krijgt en leer je daar op een positieve manier mee omgaan, dan wordt paardrijden een aangename en plezierige bezigheid voor ruiter, paard en instructeur. 
Met deze benadering  kan op HippoCampus op verschillende manieren kennis gemaakt en in de praktijk gebracht worden.

Paardrijden leer je niet alleen door "kilometers te maken" op het paard. Want om lekker te leren paardrijden moet je het hebben van een samenspel van je zintuigen, van lichaam en geest. Pas vanuit een combinatie van begrijpen waarom het zo moet, het aanvoelen hoe het moet en het snappen wat er gedaan moet worden kan een ruiter zich ontwikkelen tot een zelfstandig denkende ruiter, die instaat is voor alles, wat van zijn paard komt open te staan en er iets zinvols mee te doen. Omdat het naast het leren uitvoeren van ingewikkelde en zeer fijn op elkaar afgestemde lichamelijke bewegingsschema ook nog gaat om het communiceren met een levend wezen, zijn er tijdens het leren paardrijden veel struikelblokken en mogelijkheden voor misverstanden weggelegd. Dat sommige ruiters jarenlang kunnen tobben met de juiste manier van zitten en hulpengeving heeft vaak zijn oorzaak in, dat tijdens het basisleerproces een aantal misverstanden niet werden herkend en dat niet systematisch en niet met methodisch in op elkaar opbouwende stappen gewerkt werd tijdens het aanleren. Veel in principe getalenteerde ruiters zijn daardoor niet instaat hun paard optimaal te ondersteunen in de gezamenlijke training als combinatie.
Een individueel traject kan helpen om op een intensieve en efficiënte manier  bij te spijkeren, nieuw te leren of over moeilijkheden heen te komen.

 

Individueel    
Prestatie en wedstrijdbegeleiding

Voor:        Recreatieruiters, wedstrijdruiters en instructeurs
Prijs:        Intake €80
trajectkaart I(8 lessen en 1 live begeleiding op wedstrijd + evaluatie) vooraf betaald €570 + reiskosten wedstrijd (€0.28 per km)
trajectkaart II (9 lessen en 1 wedstrijdevaluatie op video) vooraf betaald €570 
Data:        Op afspraak
Tijd:        Op afspraak
Locatie:    HippoCampus 
Voor minimaal 5 personen zijn ook afspraken elders mogelijk. Alle lesklanten delen dan de reiskosten (€0.28 per km)
Werkwijze:    Werken aan de techniek en mentale voorbereiding. Systematische trainingsopbouw en video-evaluatie. Bijhouden persoonlijk logboek. 
    
Bij de individuele begeleiding van ruiters en/of combinaties wordt er begonnen met een intake. De intake omvat een gesprek en een analyse van ruiter (en paard). Welke ervaringen heeft de ruiter, wat zijn de aandachtspunten, waar wil hij heen, wat wil hij samen met het paard bereiken? Hoe manifesteren zich problemen, wat zijn de doelstelling wat betreft prestatie ruiter en paard? 

Tijdens het rijden op het eigen paard maakt Ulrike Thiel een analyse van het lichaamsschema, de spanningsuitingen, vaardigheden van ruiter en paard en onderzoekt hoe beiden op een aantal correcties reageren. Hiervan uitgaand kan een doelstelling en de realisering hiervan binnen een leertraject worden uitgewerkt. 

Er wordt vaak begonnen met een aantal lessen aan de longe om de basis bij te spijkeren gevolgd door lessen op eigen paard. Naast het rijden wordt huiswerk meegegeven en krijgt de ruiter nog andere oefeningen aangereikt om het individuele doel beter te kunnen bereiken.  Soms is er ook een uitstapje naar de theorie nodig of is het zinvol naar video- en andere leermateriaal te kijken. Na 8 of 9 lessen wordt er geëvalueerd. 

Zie randvoorwaarden voor individueel traject


Wilt u meer informatie hebben over het achterliggende concept van dit onderwerp, zie >>>>>>
Wilt U meer weten hoe de individuele trajecten door leerlingen en cliënten werden beleefd, dan kunt U dit nakijken onder:

Een leerling over haar sportpsychologische begeleiding 
Over een traject Zitcorrectie 
Angstbegeleiding   bij deze onderwerpen, niet bij algemeen 
Leerlingen en Cursisten aan het woord


    
Niet alleen de eindbestemming telt maar de weg daarheen kan al boeiend zijn

Zoals al eerder in andere topsporten heeft sinds enkele jaren de sportpsychologie ook ingang gevonden in de hippische sport, waar men zich voornamelijk bezig houdt van de mentale begeleiding van topsporters. Echter kan de psychologie van ruiter en paard ook aan de basis ingang vinden en het leer- en trainingsproces van ruiter en paard bevorderen. Mogelijke thema’s zijn: de driehoekssituatie trainer-ruiter-paard, de randvoorwaarden voor optimale leer- en trainingsprocessen, de motivatie van ruiter en paard en de psychomotorische aspecten van de vaardigheid paardrijden.
Omdat wij mensen oorspronkelijk niet gemaakt zijn om te kunnen paardrijden, en paarden niet gemaakt zijn om mensen op hun rug te dragen, is het niet verwonderlijk, dat een aantal vaardigheden nieuw in het systeem geprogrammeerd moeten worden.  Dit programmeerproces loopt dan ook nog gevarieerd bij verschillende personen en dieren want elke leerling beschikt over verschillende basisvaardigheden en al voorgeprogrammeerde programma’s. Deze vaardigheden kunnen op het coördinatie -, denk-, gevoels-, of bewegingsniveau liggen, voor een gedeelte kan een leerling over deze vaardigheden beschikken maar voor een ander gedeelte moet diegene deze met inzet ontwikkelen.  De kennis over deze vaardigheden en leerprocessen kan dit proces efficiënter maken, frustraties voorkomen en bewust een plezierig omgaan met het ontwikkelingsproces mogelijk maken. Van elke “ojee” komt weer een “oke”. Dat betekent dat in een soortgelijk proces meestal eerst een crisis moet optreden voordat grenzen verlegd kunnen worden. Dit is normaal en hoort bij zo’n proces. Herken je het belang van de moeilijkheden die je op je paard krijgt en leer je daar op een positieve manier mee omgaan, dan wordt paardrijden een aangename en plezierige bezigheid voor ruiter, paard en instructeur. 
Met deze benadering  kan op HippoCampus op verschillende manieren kennis gemaakt en in de praktijk gebracht worden.

Paardrijden leer je niet alleen door "kilometers te maken" op het paard. Want om lekker te leren paardrijden moet je het hebben van een samenspel van je zintuigen, van lichaam en geest. Pas vanuit een combinatie van begrijpen waarom het zo moet, het aanvoelen hoe het moet en het snappen wat er gedaan moet worden kan een ruiter zich ontwikkelen tot een zelfstandig denkende ruiter, die instaat is voor alles, wat van zijn paard komt open te staan en er iets zinvols mee te doen. Omdat het naast het leren uitvoeren van ingewikkelde en zeer fijn op elkaar afgestemde lichamelijke bewegingsschema ook nog gaat om het communiceren met een levend wezen, zijn er tijdens het leren paardrijden veel struikelblokken en mogelijkheden voor misverstanden weggelegd. Dat sommige ruiters jarenlang kunnen tobben met de juiste manier van zitten en hulpengeving heeft vaak zijn oorzaak in, dat tijdens het basisleerproces een aantal misverstanden niet werden herkend en dat niet systematisch en niet met methodisch in op elkaar opbouwende stappen gewerkt werd tijdens het aanleren. Veel in principe getalenteerde ruiters zijn daardoor niet instaat hun paard optimaal te ondersteunen in de gezamenlijke training als combinatie.
Een individueel traject kan helpen om op een intensieve en efficiënte manier  bij te spijkeren, nieuw te leren of over moeilijkheden heen te komen.


Individueel    
Sportpsychologische begeleiding van een combinatie

Voor:        Recreatieruiters, wedstrijdruiters, instructeurs
Prijs:        Intake €80
10 lessenkaart vooraf betaald €570
Per les betaald € 60
Data:        Op afspraak
Tijd:        Op afspraak
Locatie:    HippoCampus 
Voor minimaal 5 personen zijn ook afspraken elders mogelijk. Alle lesklanten delen dan de reiskosten ( €0.28 per km)
Werkwijze:    Afhankelijk van doelstelling: op het houten paard, lichaamsoefeningen, video-evaluatie
Zitlessen aan de longe op leerpaarden of het eigen paard, les op leerpaard of begeleiding eigen paard
    
Bij de individuele begeleiding van ruiters en/of combinaties wordt er begonnen met een intake. De intake omvat een gesprek en een analyse van ruiter (en paard). Welke ervaringen heeft de ruiter, wat zijn de aandachtspunten, waar wil hij heen, wat wil hij samen met het paard bereiken? 

Tijdens het rijden op het eigen paard/leerpaard maakt Ulrike Thiel een analyse van het lichaamsschema, de vaardigheden van ruiter en paard en onderzoekt hoe beiden op een aantal correcties reageren. Hiervan uitgaand kan een doelstelling en de realisering hiervan binnen een leertraject worden uitgewerkt. 

Er wordt vaak begonnen met een aantal lessen aan de longe om de basis bij te spijkeren gevolgd door lessen op een leerpaard/eigen paard. Naast het rijden wordt huiswerk meegegeven en krijgt de ruiter nog andere oefeningen aangereikt om het individuele doel beter te kunnen bereiken.  Soms is er ook een uitstapje naar de theorie nodig of is het zinvol naar video- en andere leermateriaal te kijken. Na 10 lessen wordt er geëvalueerd. 

Zie randvoorwaarden voor individueel traject

 

Aanmelding:
    
Inschrijfformulier homepage
Inschrijfformulier print out per post
Via telefonisch contact

 

 

Wilt u meer informatie hebben over het achterliggende concept van dit onderwerp, zie >>>>>>
Wilt U meer weten hoe de individuele trajecten door leerlingen en cliënten werden beleefd, dan kunt U dit nakijken onder:

Een leerling over haar sportpsychologische begeleiding 
Over een traject Zitcorrectie 
Angstbegeleiding   bij deze onderwerpen, niet bij algemeen 
Leerlingen en Cursisten aan het woord


Eenmalige analyse 

    
Leer dansen met je paard

Harmonie tussen ruiter en paard betekent, dat beiden met plezier met elkaar bezig zijn hetgeen zich weerspiegelt in de eenheid van beweging, takt, balans en energie wat met ontspanning gepaard gaat en een “ open voor elkaar staan”.
De harmonie kan op verschillende manieren nader onderzocht en hopelijk verbeterd worden. Het streven naar harmonie tussen paard en mens heeft ook een lange historische achtergrond in de gezamenlijke ontwikkeling van mens en paard.  Dit streven komt ook ten uitdrukking binnen de klassieke rijkunst waar men zich tot doel stelt het paard in zijn natuurlijke eigenschappen en persoonlijkheid verder te ontwikkelen. Mens en paard leren dan van elkaar en worden wederzijds verrijkt in hun ontwikkeling. In de sport betekent dat een betere en vriendelijke uitstraling, lichtheid en ongedwongenheid van de bewegingen. Kortom wat in het reglement omschreven wordt als:… “het paard geeft aldus de indruk dat het uit vrije wil datgene doet wat hem wordt gevraagd, met vertrouwen en oplettendheid geeft het zich edelmoedig over aan zijn ruiter. 
Het paard.. gehoorzaamt bereidwillig en zonder te twijfelen met kalmte en stiptheid aan de verschillende hulpen van de ruiter. Het paard toont daarbij zowel geestelijk als fysiek een harmonisch en natuurlijk evenwicht….”  Een soortgelijke samenwerking is met dwang niet te bereiken. Rijden, met name het dressuur rijden, moet tweerichtingsverkeer tussen ruiter en paard blijven waarbij ook de ruiter met de signalen die het paard geeft rekening houdt. Paarden houden van het bewegingsspel mits het met plezier uitgevoerd kan worden en ze zijn heel erg sociaal ingesteld en bereid met iemand samen wat te doen. Deze natuurlijke eigenschappen kan de mens op verantwoorde of onverantwoorde manier gebruiken.  
Omdat het naast het leren uitvoeren van ingewikkelde en zeer fijn op elkaar afgestemde lichamelijke bewegingsschema ook nog gaat om het communiceren met een levend wezen, zijn er tijdens het leren paardrijden veel struikelblokken en mogelijkheden voor misverstanden weggelegd. Dat sommige ruiters jarenlang kunnen tobben met de juiste manier van zitten en hulpengeving heeft vaak zijn oorzaak in, dat tijdens het basisleerproces een aantal misverstanden niet werden herkend en dat niet systematisch en niet met methodisch in op elkaar opbouwende stappen gewerkt werd  tijdens het aanleren. Veel in principe getalenteerde ruiters zijn daardoor niet instaat hun paard optimaal te ondersteunen in de gezamenlijke training als combinatie.

Een aanzet geven

Een Individuele analyse en advies kan aandachtspunten helpen opsporen en tot een kernpunt leiden om met een fris oog aan het werk te gaan en weer in beweging te komen: Wil je naar jezelf en je paard als combinatie laten kijken en advies hebben over aandachtspunten en leermogelijkheden, dan kan in een analyse van ongeveer 2 uur (ook mogelijk gezamenlijk met je instructeur) advies worden gegeven voor verdere training.


Individueel    
Analyse lichaamsschema ruiter en/of harmonie combinatie

Voor:        Recreatieruiters, wedstrijdruiters en instructeurs
Prijs:        € 100 per ca 2 uur
Data:        Op afspraak
Tijd:        Op afspraak
Locatie:    HippoCampus 
Voor minimaal 4 deelnemers  zijn ook afspraken elders mogelijk Alle klanten delen dan de reiskosten (€0.28 per km)
Werkwijze:    Afhankelijk van doelstelling en leerproces op het houten paard, lichaamsoefeningen, video-evaluatie
Zitlessen aan de longe op leerpaarden of het eigen paard, les op leerpaard of begeleiding eigen paard
    Vindt plaats als een intake maar is bedoeld voor ruiters, die (nog) niet weten, of ze aan een traject kunnen of willen beginnen, of die eenmalig advies willen als aanzet voor het bepalen van nieuwe doelstellingen of werkwijze. De combinatie  wordt dan d.m.v. een aantal psychomotorische oefeningen "getoetst", waardoor hij zicht krijgt op zijn sterke punten en aandachtspunten. De ruiter houdt dan een analyse van aandachtspunten en tips over, om zelf of met eigen instructeur te kunnen werken. Samen kan ook een trainingsplan worden opgesteld. 
Het is ook mogelijk een herhaling over enkele maanden te plannen, om te toetsen, of er vooruitgang geboekt word.

 

Aanmelding:
    
Inschrijfformulier homepage
Inschrijfformulier print out per post
Via telefonisch contact

 

Wilt u meer informatie hebben over het achterliggende concept van dit onderwerp, zie >>>>>>
Wilt U meer weten hoe de individuele trajecten door leerlingen en cliënten werden beleefd, dan kunt U dit nakijken onder:

Voor ruiters en combinaties, instructeurs en equitherapeuten biedt HippoCampus ook individuele scholings- en begeleidingsmogelijkheden aan.


Misschien coachen/supervisie scheiden van rest, dus ipv 1 individueel traject maak je daar 2 van
Groepsgrootte en data misschien weghalen?


Coaching en Supervisie

    
Niet alleen de eindbestemming  telt maar de weg daarheen kan al boeiend zijn
Zoals al eerder in andere topsporten heeft sinds enkele jaren de sportpsychologie ook ingang gevonden in de hippische sport, waar men zich voornamelijk bezig houdt van de mentale begeleiding van topsporters. Echter kan de psychologie van ruiter en paard ook aan de basis ingang vinden en het leer- en trainingsproces van ruiter en paard bevorderen. Mogelijke thema’s zijn: de driehoekssituatie trainer-ruiter-paard, de randvoorwaarden voor optimale leer- en trainingsprocessen, de motivatie van ruiter en paard en de psychomotorische aspecten van de vaardigheid paardrijden.
Omdat wij mensen oorspronkelijk niet gemaakt zijn om te kunnen paardrijden, en paarden niet gemaakt zijn om mensen op hun rug te dragen, is het niet verwonderlijk, dat een aantal vaardigheden nieuw in het systeem geprogrammeerd moeten worden.  Dit programmeerproces loopt dan ook nog gevarieerd bij verschillende personen en dieren want elke leerling beschikt over verschillende basisvaardigheden en al voorgeprogrammeerde programma’s. Deze vaardigheden kunnen op het coördinatie -, denk-, gevoels-, of bewegingsniveau liggen, voor een gedeelte kan een leerling over deze vaardigheden beschikken maar voor een ander gedeelte moet diegene deze met inzet ontwikkelen.  De kennis over deze vaardigheden en leerprocessen kan dit proces efficiënter maken, frustraties voorkomen en bewust een plezierig omgaan met het ontwikkelingsproces mogelijk maken. Van elke “ojee” komt weer een “oke”. Dat betekent dat in een soortgelijk proces meestal eerst een crisis moet optreden voordat grenzen verlegd kunnen worden. 
Paardrijden  heeft niet alleen met techniek maar ook nog met gevoel en andere psychische processen te maken. Met name het leerproces van de ruiter kan verbeterd worden door rekening te houden met wat “tussen de oren” omgaat, de psychomotoriek en persoonlijke psychische eigenschappen. Ook spelen er ingewikkelde mechanismen af in de driehoekssituatie tussen ruiter-instructeur en paard, die door technisch knowhow alleen niet op te lossen vallen.
Herken je het belang van de moeilijkheden die je als instructeur hebt om met leerprocesproblemen en wat zich “tussen de oren”van de ruiter afspeelt op een positieve manier mee om te gaan, dan wordt lesgeven een aangename en plezierige bezigheid voor ruiter, paard en instructeur. 


Individueel    
Coaching en supervisie van instructeurs, coaches en trainers

Voor:        Instructeurs
Prijs:        Intake €80
10 eenheden-kaart vooraf betaald €570
Per eenheid betaald € 60
Data:        Op afspraak
Tijd:        Op afspraak
Locatie:    HippoCampus 
Werkwijze:    Bespreking en evaluatie van leerprocessen en leersituaties. Evaluatie van wat zich tussen de oren afspeelt in de driehoekssituatie Ruiter-Paard-Instructeur. Aanreiken van handvaten.
    
Bij het lesgeven en begeleiden van combinaties lopen instructeurs wel eens tegen problemen op, die te maken hebben met: 
- Het individuele leerproces van de leerling
- Angst- en spanningsproblemen 
- Motivatieproblemen
- Misverstanden in de communicatie
- En allerlei andere dingen die zich afspelen “tussen de oren” van de ruiter, wat kan leiden tot soms wederzijdse frustratie of wat het halen van een optimaal resultaat in de weg staat 

In de instructeuropleidingen kan aan dit thema weinig aandacht besteed worden omdat de techniek op de voorgrond staat. Tijdens een coaching of supervisie proces kan aan de hand van praktische situaties kennis en vaardigheden over de didactische en psychologische kant van het lesgeven ontwikkeld worden. En kunnen praktische handvaten worden aangereikt om mogelijke problemen op te lossen of te voorkomen. 


Aanmelding:
    
Inschrijfformulier homepage
Inschrijfformulier print out per post
Via telefonisch contact

 

 


    
Van Ojee komt Oke

Indien je met mensen en paarden werkt heb je een grote verantwoording. Je bent met behoorlijk ingrijpende processen bezig en  je eigen stukje van ervaring en emoties komt ook nog om de hoek kijken. Dat is zeer boeiend en bepaald de kik van dit werk, maar eist wel, dat je van tijd tot tijd van buitenaf met een deskundig oog naar jouw, het proces en de “Ojees en Okees” laat kijken. Uit de opleiding heb je ervaren, dat een nieuwe kijk weer veel nieuwe energie kan geven en kan inspireren tot meer plezier in het werk en een verrijking van de eigen mogelijkheden kan zijn.


Individueel    
Supervisie voor Equitherapeuten

Voor:        Equitherapeuten
Prijs:         €80 per eenheid ( 1 uur bespreking casus of videosupervisie)
Data:        Op afspraak
Tijd:        Op afspraak
Locatie:    HippoCampus 
Voor minimaal 5 personen (b.v. intervisiegroep)  zijn ook afspraken elders mogelijk.  Alle deelnemers  delen dan de reiskosten (€0.28 per km)
Werkwijze:    Zoals gebruikelijk tijdens de opleiding Equitherapie SHP-E(NL)
Registratie    1 uur per supervisie)voor de  verplichte bijscholing (supervisie)  en registratie als geregistreerd Equitherapeut SHP-E(NL)
    
HippoCampus kan, indien er behoefte bestaat,  supervisiedagen voor groepen met erkende supervisoren SHP-E(NL) op HippoCampus organiseren.
Condities en data in overleg.


Aanmelding:
    
Inschrijfformulier homepage
Inschrijfformulier print out per post
Via telefonisch contact

 

 

Bijscholingseisen voor inschrijving en behouden registratie SHP-E(NL) >>>>>>


 
Teambuildingsdagen en Zelfervaringsdagen

    
Op ontdekkingsreis met een groep met het paard als katalysator

Paarden zijn – dat weet bijna iedereen die langdurig met ze omgaat – spiegels voor onszelf. Ze reageren direct op wat in ons omgaat. Paarden reageren op de taal van ons lichaam en niet op wat wij onszelf en anderen proberen wijst te maken met woorden. Dit kan soms zeer confronterend zijn, maar kan ons ook bewuster maken van ons eigen lichaam, onze wensen, behoeften en kwetsbaarheden, zodat wij er iets ermee kunnen doen in ons dagelijks leven of op momenten waar wij beslissingen moeten nemen.

Tijdens teambuildingsdagen kan het paard voor een extra dimensie in het groepsproces zorgen. De inzet van het paard kan op de actuele situatie en doelstelling van een team worden afgestemd. 


Groepsdagen    
Teambuilding en Zelfervaring voor groepen op HippoCampus

Voor:        recreatieruiters, wedstrijdruiters, paardenliefhebbers, Equitherapeuten, managers en groepen werknemers
Groepsgrootte:    6 tot 12 deelnemers
Prijs:        Richtprijs €800 voor een  dag incl. een voorbereidend gesprek en voorbereidende werkzaamheden
Data:        Op afspraak
Tijd:        In overleg
Locatie:    HippoCampus 
Consumpties:    koffie, thee, incl. lunch op HippoCampus (broodmaaltijd)
Mee te brengen    elastische broek, sportschoenen, regenjas, schrijfspullen
Studiemateriaal:    persoonlijk logboek
Werkwijze:    theorie, groeps- en individueel proces, zelfervaring met bewegen en communicatie met en op het paard
Uitgereikt wordt:    deelnamebevestiging
    
Een zelfervarings- of teambuildingsdag voor een bestaande groep draait om het verbeteren van de sensibiliteit van het eigen lichaam, het lichaamsgevoel en de mogelijkheden en grenzen van onszelf in een buitengewone situatie met het paard. Psychomotorische en groeps- zelfervaringsdagen met en om het paard zijn geschikt, om onszelf en ons functioneren binnen een groep door het medium paard beter te leren kennen. Het is een uitdaging voor mensen, die het paard en zichzelf op een andere manier willen ontdekken. Ook voor mensen, groepen of teams,  die op een moment van hun functioneren vastgelopen zijn en op een andere manier met zichzelf in contact willen komen is een soortgelijke dag als “starter” geschikt.  Het paard als zeer sensibel en sociaal dier spiegelt diegene, die met hem bezig is, duidelijk weer. Via het paard kunnen processen aangesproken en verduidelijkt worden waarbij alle deelnemende in hun waarde gelaten en geaccepteerd worden in wat ze doen en wie ze zijn.
Duidelijk moet wel zijn, dat deze dag geen vervanging biedt voor een eventuele therapiesituatie. Mensen, die zich in een persoonlijke crisissituatie bevinden worden dan ook aanbevolen niet deel te nemen aan teambuildingsdagen of zelfervaringsdagen in de groep zonder vervolg. 

 

Aanmelding:
    
Inschrijfformulier homepage
Inschrijfformulier print out per post
Via telefonisch contact

 

 

 

    
Op ontdekkingsreis in jezelf 

Paarden zijn – dat weet bijna iedereen die langdurig met ze omgaat – spiegels voor onszelf. Ze reageren direct op wat in ons omgaat. Paarden reageren op de taal van ons lichaam en niet op wat wij onszelf en anderen proberen wijst te maken met woorden. Dit kan soms zeer confronterend zijn, maar kan ons ook bewuster maken van ons eigen lichaam, onze wensen, behoeften en kwetsbaarheden, zodat wij er iets ermee kunnen doen in ons dagelijks leven of op momenten waar wij beslissingen moeten nemen.

Tijdens teambuildingsdagen kan het paard voor een extra dimensie in het groepsproces zorgen. De inzet van het paard kan op de actuele situatie en doelstelling van een team worden afgestemd. 


Groepsdagen    
Teambuilding en Zelfervaring voor groepen op andere locaties

Voor:        recreatieruiters, wedstrijdruiters, paardenliefhebbers, Equitherapeuten, managers en groepen werknemers
Groepsgrootte:    6 tot 12 deelnemers
Prijs:        In overleg
Data:        Op afspraak
Tijd:        Op afspraak
Locatie:    Op afspraak
Mee te brengen    elastische broek, sportschoenen, regenjas, schrijfspullen
Studiemateriaal:    persoonlijk logboek
Werkwijze:    theorie, groeps- en individueel proces, zelfervaring met bewegen en communicatie met en op het paard
Uitgereikt wordt:    deelnamebevestiging
    
Een zelfervarings- of teambuildingsdag voor een bestaande groep draait om het verbeteren van de sensibiliteit van het eigen lichaam, het lichaamsgevoel en de mogelijkheden en grenzen van onszelf in een buitengewone situatie met het paard. Psychomotorische en groeps- zelfervaringsdagen met en om het paard zijn geschikt, om onszelf en ons functioneren binnen een groep door het medium paard beter te leren kennen. Het is een uitdaging voor mensen, die het paard en zichzelf op een andere manier willen ontdekken. Ook voor mensen, groepen of teams,  die op een moment van hun functioneren vastgelopen zijn en op een andere manier met zichzelf in contact willen komen is een soortgelijke dag als “starter” geschikt.  Het paard als zeer sensibel en sociaal dier spiegelt diegene, die met hem bezig is, duidelijk weer. Via het paard kunnen processen aangesproken en verduidelijkt worden waarbij alle deelnemende in hun waarde gelaten en geaccepteerd worden in wat ze doen en wie ze zijn.
Duidelijk moet wel zijn, dat deze dag geen vervanging biedt voor een eventuele therapiesituatie. Mensen, die zich in een persoonlijke crisissituatie bevinden worden dan ook aanbevolen niet deel te nemen aan teambuildingsdagen of zelfervaringsdagen in de groep zonder vervolg. 


Aanmelding:
    
Inschrijfformulier homepage
Inschrijfformulier print out per post
Via telefonisch contact

 

 

 

 

 

 

 

 
  
Copyright HippoCampus: Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HippoCampus