Vormen en werkwijze Equitherapie

Aanbod Equitherapie

Equitherapie
o Wat is equitherapie
 
Het ontwikkelen, bevorderen, ondersteunen en genezen met de hulp van het paard. Equitherapie kan als begeleiding of als therapie toegepast worden. Dit is afhankelijk van de financieringsmogelijkheden en doelstellingen van ieder individu.
Financieringsmogelijkheden via pgb (begeleiding) , ziektekostenverzekeringen (therapie) , zorgkantoor (AWBZ/begeleiding en/of behandeling), jeugdzorg  (via PGB en/of GGZ). Of privé. Gezien de financieringsvoorwaarden op dit moment herzien worden, is het zinvol om de persoonlijke situatie te bekijken met uw therapeut en de geinvolveeerde instantie. Indicatiemogelijkheden zie (link)
 
Bij het therapeutische paardrijden - Equitherapie - gaat het erom het paardrijden, het contact en bewegen met het paard doelmatig te gebruiken, om zo therapeutische effecten te bereiken. Dit op lichamelijk maar ook op psychisch vlak. Equitherapie houdt in, dat het paard met zijn specifieke sociale leer- en bewegingsmogelijkheden meewerkt als "co-therapeut” om mensen (kinderen en volwassenen) met psychische en/of lichamelijke problemen systematisch te helpen of ze in hun ontwikkeling te bevorderen.

Voor wie is equitherapie geschikt?
Equitherapie is mogelijk voor kinderen, jeugd en volwassenen. Mogelijke indicaties kunnen zijn:
• Autisme
• Ontwikkelingsvertraging
• Hyperactiviteit (ADHD)
• Sociale problemen
• Traumaverwerking
• Hechtingsproblematiek
• Hoogbegaafdheid
• Depressieve klachten
• Eetstoornissen
• Drugs- of andere verslavingsproblemen
• Leerproblemen en concentratieproblemen
• Werkproblemen
• Voor andere indicaties of contra-indicaties, neem gerust contact op met HippoCampus
Wat bevorderd Equitherapie?
o Voor het bevorderen van o.a.:
 Verschillende dimensies van waarneming
 Mentale processen: concentratie, anticipatie, motivatie, reactie, waarbij een verbetering van leren kan plaatsvinden maar ook een verhoogde frustratietolerantie
 Driedimensionale ruimte in de beweging en in verhouding tot anderen
  Lateraliteit (links-rechts, boven-onder, open-gesloten, binnen-buiten)
  Bewuste ervaring van de eigen affectieve ruimte en die van de ander
 Contrasten en polariteiten (verdrietig-vrolijk, koud-warm, mannelijk-vrouwelijk)
 Het ruimte/tijd-concept
 Waarneming van eigen beweging en die van anderen
 Ervaring van de ruimte op en met het paard
 Ontwikkeling van de lichaamsruimte, de lichaamservaring en het lichaamsbeeld
 Bewegingssturing en bewegingservaring
 Proprioceptie en evenwicht
 Beleving van de ruimte buiten het lichaam via de zintuigen
 Structurering van de ruimte rond het samenzijn met het paard
 Vergelijkings- en onderscheidingsvermogen
 Waarneming van de tijd (de duur van oefeningen, fasen van de therapie-eenheid)
 Tijdstructuur en ritme (snel-langzaam)
 Ervaring van de tact van het paard en het eigen tactgevoel
 Waarneming van de eigen, met lichaamshoudingen en bewegingen verbonden gevoelens
 Waarneming van de emoties van anderen in beweging, spel of dialoog
 Communicatie en relaties

Welke vormen van equitherapie zijn er?
De volgende specialisaties zijn mogelijk:

Ontwikkelingsbevordering met het paard
 
 

 
  
Copyright HippoCampus: Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HippoCampus

 

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier


Share on Facebook

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

dit vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
daarom is de homepage nog even tot begin september 2021  in editie

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier

 

NIEUW
HippoCampus
ONLINE

 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier
Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl