Hippocampus Nederland
HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie
 
Google+

Workshop mit Claudia WEeingand und Ulrike Thiel

Hippische Sportpsychologie op HippoCampus

Hippische sportpsychologie

Workshops         

Cursussen     

Clinics voor rijverenigingen,  groepen ruiters en privéstallen     

Voordrachten                                    

Individuele sportpsychologische begeleiding voor de ruiter          

Voor de instructeur, trainer of coach     

 

Ruiter en paard "tussen de oren”

Zoals al eerder in andere topsporten, heeft sinds enkele jaren de sportpsychologie ook ingang gevonden in de hippische sport, waar men zich voornamelijk bezig houdt met de mentale begeleiding van topsporters. Echter kan de psychologie van ruiter en paard ook aan de basis ingang vinden en het leer- en trainingsproces van ruiter en paard bevorderen. Thema’s zijn: de driehoekssituatie trainer-ruiter-paard, de randvoorwaarden voor optimale leer- en trainingsprocessen, de motivatie van ruiter en paard en de psychomotorische aspecten van de vaardigheid paardrijden. Omdat wij mensen oorspronkelijk niet er voor gemaakt zijn te kunnen paardrijden en paarden niet gemaakt zijn om mensen op hun rug te dragen, is het niet verwonderlijk, dat een aantal vaardigheden nieuw in het systeem geprogrammeerd moeten worden. Dit programmeerproces loopt dan ook nog gevarieerd bij verschillende personen en dieren want elke leerling beschikt over verschillende basisvaardigheden en al voorgeprogrammeerde systemen. Deze vaardigheden kunnen op het coördinatie -, denk-, gevoels-, of bewegingsniveau liggen, voor een gedeelte kan een leerling over deze vaardigheden beschikken maar voor een ander gedeelte moet hij of zij deze met inzet ontwikkelen.

De kennis over deze vaardigheden en leerprocessen kan het verbeteren van de prestatie efficiënter maken, frustraties voorkomen, de harmonie tussen ruiter en paard verbeteren en bewust en plezierig omgaan met het ontwikkelingsproces mogelijk maken. Van elke "ojee” komt weer een "oké”. Dat betekent dat in een soortgelijk proces meestal eerst een crisis moet optreden voordat grenzen verlegd kunnen worden. Dit is normaal en hoort bij zo’n proces. Herken je het belang van de moeilijkheden die je op je paard krijgt en leer je daar op een positieve manier mee omgaan, dan wordt paardrijden een aangename en plezierige bezigheid voor ruiter, paard en instructeur. 

De onafhankelijke zit 

Zitten op een paard is niet zitten op een stoel

Een basisvoorwaarde om met het paard in harmonie samen te kunnen werken en hem zo goed mogelijk te kunnen begeleiden is de zo genoemde “onafhankelijke zit”. Zitten op het paard heeft met “zitten op een stoel” niets te maken. Het is een “complexe psychomotorische taak” om niet alleen in evenwicht zonder het paard te storen met de beweging mee te zijn, maar ook nog met het paard te communiceren om hem voor ons te laten “lopen”. HippoCampus reikt meer informatie aan over de theorie van de vaardigheid “paardrijden”, zodat duidelijk wordt hoe het leerproces eruit ziet. De meeste “zitfouten” zijn te wijten aan een verkeerd leerproces, aan coördinatieproblemen en een veelvoud aan misverstanden (“hoe hoort het eruit te zien?” en “hoe moet het aanvoelen?”). Dus als het leerproces optimaal verloopt, dan worden er ook geen fouten aangeleerd. Zijn er eenmaal fouten opgetreden, dan wordt het iets moeilijker om vanuit het verkeerd geautomatiseerde schema, een ander lichaamsschema aan te leren en te automatiseren. Om het leerproces of “herleerproces” te bevorderen zijn een aantal hulpmiddelen en technieken uitgewerkt, die erbij helpen het gevoel voor “de optimale zit” te ontwikkelen. Hierbij horen loop- en partneroefeningen, oefeningen op het houten paard en systematisch op elkaar afgestemde longe-lessen: eerst op het ongezadelde paard en daarna met zadel, eerst alleen mee zijn, daarna langzaam overgaan tot het communiceren met het paard in beweging.

Voor meer informatie over de zit op de homepage ( Concept, Zit en houding)

Met de principes van de onafhankelijke zit, de hulpengeving en de verbetering van de individuele zit en houding kunnen kennis en vaardigheden vergroot worden op de volgende manieren op HippoCampus:

 

  • Ééndaagse workshop voor ruiters en instructeurs
  • Driedaagse cursus voor ruiters en instructeurs
  • Zesdaagse cursus voor ruiters en instructeurs
  • Driedaagse cursus binnen het HippoCoach traject voor instructeurs
  • Individuele begeleiding voor ruiters en instructeurs en combinaties

 

 

 
  
Copyright HippoCampus: Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HippoCampus