Hippische Sportpsychologie

Wat is en kan de Hippische Sportpsychologie

Het is inmiddels al lang bekend, dat elke sport niet alleen lichamelijke aandelen  heeft, maar het succes in het hoofd begint.
Daarom heeft in de laatste jaren de Psychologie steeds meer ingang in verschillende sporten gevonden. In de Paardensport is deze ontwikkeling iets langzamer van stapel gelopen, maar ook hier begint men zich te realiseren, dat  een groot gedeelte van de processen, die bij  en tuissen Paard en Mens aflopen "tussen de oren" plaatsvinden.
.
In de Hippische Sportpsychologie  wordt gebruik gemaakt van de kennis en technieken uit de psychologie van mens, paard en hun leerprocessen, om de hippisch training te bevorderen.
Niet alleen voor de topsport

Zoals al eerder in andere taken van de topsport heeft in de laatste jaren de sport-psychologie ook ingang gevonden in de hippische sport, waar men zich bezig houdt met de mentale begeleiding van topsporters.
Bij het paardrijden wordt in de  trainingsproces ook rekening gehouden met de driehoek trainer/ruiter/paard en de relatie die de drie met elkaar hebben. 

Maar niet alleen in de topsport kan de visie van de hippische sportpsychologie veel opleveren. Juist binnen de leerproces van ruiter en paard en de dialoog tussen beiden kan deze wetenschappelijke aanpak veel bieden voor vergroting van de kennis en een betere individuele ontwikkeling van techniek en gevoel. De hippisch Sportpsychologie kan namelijk rekening houden met individuele


Thema’s uit de hippische sport psychologie zijn:
 • ·         de communicatie trainer/ruiter en ruiter/paard.
 • ·         mentaal trainen,
 • ·         randvoorwaarden voor een optimale training,
 • ·         het trainingsproces zelf,
 • ·         motivatie van ruiter en paard,
 • ·         toepassing van trainingstechnieken op maat gemaakt voor de specifieke combinatie,
 • ·         wedstrijdvoorbereiding en begeleiding enz
 • ·         angst en spanningsbegeleiding

En - wat heb ik er aan?
De hippische sportpsychologie beoogt de opleiding  en de training van paard en ruiter effectiever en doeltreffender te laten worden door gebruik van psychologische kennis van de leerprocessen van mens en paard en hun onderlinge samenwerking .  Zoals bij andere sporten kan de psychomotore, uitermate complexe taak paardrijden beter over gedragen  en met meer plezier voor ruiter en paard uitgeoefend worden indien met een aantal principes rekening gehouden wordt en gebruik gemaakt wordt van aangereikte handvaten. Iets wat toptrainers trouwens al lang doen, en wat in andere eveneens olympische sporten al lang de gewoonte is. Houding, Communicatie, Lichaamsschema en Trainingsleer alsmede begeleiding bij wedstrijdopbouw en wedstrijdstress en angst zijn mogelijke thema’s waarin wij hulp en ondersteuning kunnen bieden.


Kan je ruitergevoel leren?
Controle over het eigenlichaam en zijn bewegingen

De psychomotoriek biedt handvaten en hupmiddelen  voor instructeurs om het leerproces van de ruiter beter en vooral zonder misverstanden te laten verlopen. Op deze manier kan het ruitergevoel  individueel worden getraind. Hierbij hoort het werken met het houten paard, oefenen van de psychomotoriek d.m.v. een aantal simple, maar doeltreffende toestellen (evenwichtsplank, trampoline, zitbal.....). Ht i geen toeval, dat balletdansers veel uren voor de spiegel staan om hun in hun midden te stabiliseren en hun armen en benen daaromheen onafhankelijk te kunnen aansturen. In feite wordt van de ruiter een soortgelijke psychomotore prestatie (fijne motoriek) geëist als ook de balletdanser moet leren. Ook moet de symmetrie op een soortgelijke manier hersteld worden. Zo leert de ruiter zijn eigen lichaam op een fijne manier te besturen, waardoor hij midden boven de zwaartepunt van het paard kan blijven en geen bewegings "ruis" ontwikkelt, die het paard in zijn eigen bewegingsplanning hindert.
 
Ondersteunen van het paard
Kan hij zij eigen lichaam besturen, is hij ook pas instaat om met het paard in een bewegingsdialoog te treden, en met het paard samen bewegingstaken (b.v. voltes rijden, appuyeren, ....) op te lossen. Pas dan, als de eigen besturing functioneert kan hij ook met het paard in een bewegingsdialoog  komen en met het paard communiceren en zich ook openstellen voor wat het paard hem vertelt.
 
Eigen wetenschappelijke achtergrond, ervaring als ruiter en instructeur
Ulrike Thiel heeft ruim 10 jaar toegepast wetenschappelijk onderzoek gedaan naar menselijke leerprocessen en naar effectieve manieren om het leerproces te bevorderen. Verder heeft ze meerdere opleidingen als sportlerares gevolgd (skilerares, instructeur rijden, voltigeren...) en is ze ook gediplomeerd sportinstructeur (Oostenrijks Ministerie van Onderwijs). In haar eigen ruiter carrière werd ze regelmatig geconfronteerd met leermethodes die een goed leerproces eerder in de weg stonden dan bevorderden. Vanuit  haar beroepsmatige achtergrond besloot ze zich nader te verdiepen in het leerproces van het paardrijden en de psychomotoriek van ruiter en paard.
 
Er zijn veel misverstanden
Ze concludeerde, dat veel ruiters gewoon opgroeiden met misverstanden. Soms stopten ze heel erg veel energie en tijd in het rijden, maar raakten toch gefrustreerd doordat ze weinig vooruitgang boekten en veel problemen tegenkwamen. Vanuit haar eigen ervaring en vanuit haar functie als psychotherapeut kon Ulrike zich goed verplaatsen in deze gefrustreerde ruiters, maar ook de problematiek van de paarden die hierbij betrokken waren.
 
Individueel leren zonder misverstanden
Ulrike besloot daarom een doelgerichte, effectieve vorm van instructie te ontwikkelen, waarbij misverstanden en frustraties bij het paardrijden voorkomen konden worden. De klassieke rijkunst met zijn beproefde wetten en systematiek voor het bewegen samen met het paard leverde de basis. De sportwetenschappen de nodige technische ondersteuning en de Equitherapie en theorie van Feldenkrais brachten psychologische diepgang.
 
Zich in het paard verplaatsen
Ulrike probeert haar leerlingen veel begrip ervoor mee te geven wat in het paard gebeurt en hoe de bewegingsdialoog door hun viervoetige partners beleefd wordt. Een aantal oefeningen kunnen helpen het lichaamsgevoel te verbeteren en het open staan voor wat vanuit het eigen lichaam en van het paard afkomt te bevorderen. Zo kan meer harmonie in de beweging ontstaan.


Voor de ruiter helpt de sportpsychologische aanpak om  de besturing van zin eigen lichaam en zijn ruitergevoel doelmatig te kunnen verbeteren. Denken, voelen en doen kunnen geïntegreerd worden.

 Psychomotoriek voor ruiters, instructeurs en trainers
HippoCampus wil helpen beginnende maar ook gevorderde ruiters en instructeurs met een effectieve methode kennis te laten maken, om de basis van het samenspel van technische vaardigheden, begrip en gevoel gemakkelijk en zonder misverstanden te krijgen, aandachtspunten bij te spijkeren en tot een beter begrip en wat handvaten te kunnen komen hoe je je paard tot je "danspartner” kan maken.
 
Zie voor verwante onderwerpen:

 • Onze Hippische Filosofie
 • Onafhankelijke Zit
 • Werken aan de longe
 • Werken aan de onafhankelijke zit
 • Hoe bereik je Harmonie met het paard
 • Wat kan de Hippische Sportpsychologie bijdragen tot beter rijden?
 • Workshop klassiek rijden, is dat nog van deze tijd?
 • Toepassing van Sportpsychologie voor ruiters en instructeurs
 • Leren longeren vanuit de klassieke leer en het leerproces van paard en ruiter
 • Begeleiding van combinaties

 

 

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier


Share on Facebook

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

dit vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
daarom is de homepage nog even tot begin september 2021  in editie

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier

 

NIEUW
HippoCampus
ONLINE

 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier
Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl