Hippocampus Nederland
HippoCampus
Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie
 

Het vernieuwde actuele programma van Hippocampus is in voorbereiding.

Vanaf 10 maart kunt u het hier vinden

bekijk dan de agenda en het cursuaanbod  

Equitherapie wat is dat?

Wat is Equitherapie ?

Therapeutisch Paardrijden,  een vorm van AMAT - Animal Mediated Therapy

 Equus = lateins en betekend paard en therapie komt uit het griekse en is de leer van de behandeling van ziektes.Therapie staat ook vor de beeindiging van ongewenste toestanden en het beter maken en ondersteunen.

Equitherapie betekend iemand "beter te maken" met behulp of ondersteuning van een paard.

Equitherapie valt onder de groep van activiteiten met dieren genoemd: Animal Mediated  Activities, Therapy and Interventions AMAT. Daarbij vervult het dier een belangrijke functie in het proces en wordt erop gelet, dat het dier daarbij niet misbruikt of tot een voorwerp gedegradeerd wordt. AMAT activiteiten hanteren bovendien een ethische code in de omgang met het therapiedier en de cliënt.

Het is geen nieuws voor paardenliefhebbers, dat het omgaan met onze hippische partners ons vaak veel meer kan zijn dan alleen maar een sportieve of recreatieve bezigheid. Paarden kunnen - dankzioj hun sociale vaardigheden - goed aanvoelen wat in ons omgaat en het contact en werken met hun kan ons helpen bij ons zelf te komen. Op deze manier kunnen paarden ook een sterke opvoedende effect op kinderen en de jeugd hebben. Deze fantastische mogelijkheden in de relatie en de dialoog tussen van Mens en Paard kunnen ook gebruikt worden, om de mens uit een aantal problemen te helpen, hem in zijn ontwikkeling te bevorderen of zijn levensqualiteit te verbeteren . Dat paardrijden door op verschillende manieren gehandicapte mensen met veel plezier gedaan wordt is al jaren in Nederland bekend. Equitherapie zelf is nog niet zo bekend in Nederland  In de Duitstalige  Europese landen (Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland) heeft  therapeutisch paardrijden meer  dan 40 jaar traditie en wordt daar succesvol toegepast voor kinderen en volwassenen.

Bij het therapeutische paardrijden- Equitherapie - , gaat het erom het paardrijden, het contact en de bewegingsdialoog  met en op het paard doelmatig te gebruiken, om therapeutische effecten te bereiken. Dit op lichamelijk maar ook psychisch vlak. Equitherapie houdt in, dat het paard met zijn specifieke sociale- leer- en bewegingsmogelijkheden meewerkt als "co-therapeut” om mensen (kinderen en volwassene) met psychische en/of lichamelijke problemen systematisch te helpen of hun in hun ontwikkeling te bevorderen.

Voor wie:

Doelgroepen voor orthopedagogische toepassingen zijn - afhankelijk van de basisberoep van de Equitherapeut zelf -  onder meer: autistische of ontwikkeling vertraagde, hyperactieve kinderen, kinderen met sociale problemen, getraumatiseerde kinderen en kinderen met hechtingsproblemen maar ook hoogbegaafde kinderen. Jeugdigen en volwassenen met depressieve klachten, eetstoornissen, drugs- of andere verslavingsproblemen. Ook wordt Equitherapie toegepast in de gezinstherapie, relatietherapie, in internaten en scholen voor moeilijk lerende kinderen of kinderen met sociale handicaps, in tbs-klinieken en psychiatrische klinieken en opvangcentra.                                                                            

Therapie met het paard kan wonderbaarlijke effecten hebben, maar moet wel deskundig worden toegepast. Equitherapeuten hebben daarom een grote verantwoording tegenover hun cliënten en hun therapiepaarden. Ze moeten daarom ook deskundig opgeleid zijn. Opleiding

Het belang van deskundigheid, kwaliteitsbewaking en verantwoorde toepassing van Equitherapie

 Het zal uit het voorafgaande duidelijk zijn geworden, dat de verschillende manieren van therapeutisch een gedegen opleiding en ervaring nodig maken om een effectieve en veilige toepassing voor de cliënt, maar ook voor het therapiepaard te garanderen.

 Van de therapeut wordt naast een gedegen beroepservaring als pedagoog en/of psychotherapeut geëist, dat hij de combinatie paard - cliënt zodanig kan begeleiden, dat hij op elk moment van het proces weet, waar hij mee bezig is, waarom hij een bepaalde techniek, interventie, of oefening toepast, wat het doel en wat eventuele valkuilen zijn, en hoe hij op eventuele uitschieters zou moeten reageren. Hij moet veel weten over zijn eigen dynamiek in het omgaan met paarden en moet bereid zijn zichzelf permanent te controleren en bij te scholen (supervisie, intervisie).

 Dit eist niet alleen maar technische scholing maar ook het nodige kwantum aan zelfervaring, zelfkritiek, en attentie voor de eigen processen en de relatie met zijn therapiepaarden. De huidige "boom" van zelfbenoemde paardenfluisteraars en Equitherapeuten kan tot gevaarlijke ontwikkelingen leiden. In tegenstelling tot de al jaren gecertificeerde en bewaakte praktijken in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, bestaat in Nederland, Frankrijk, de VS en andere landen nog geen keurmerk of registratie voor Equitherapie of therapeutisch paardrijden. Ook in de genoemde landen is er wat wildgroei, maar cliënten kunnen wel vertrouwen op bedrijven, die een gecertificeerde therapeut in dienst hebben. Dit heeft ook zijn weerslag op de praktijk van verzekeringen, die slechts tot uitkering over gaan indien een geregistreerd therapeut op een bedrijf met het paard heeft gewerkt. Zelfervaring kan cursusdeelnemers met facetten van hun persoonlijkheid en bewustzijn bekend maken. Dit kan processen losmaken, die zonder deskundige begeleiding en opvang de deelnemers in grote problemen kunnen brengen.

De Nederlandse Stichting Helpen met Paarden-

Equitherapie SHP-E(NL)

Omdat in Nederland nog geen instantie bestond, die zich bezig hield met deskundigheidsbevordering, research en kwaliteitsbewaking of een opleiding voor equitherapie, heeft Ulrike Thiel in 2000  het initiatief  genomen voor de oprichting van een Stichting ter bevordering van Therapeutisch Paardrijden op Wetenschappelijke Basis .De Nederlandse Stichting Helpen met Paarden-Equitherapie.

Deze stichtiing heeft in de laatste 10 jaren een professioneel kwaliteitsbeleid voor Equitherpie SHP ontwikkelt en  biedt een certifceringssysteem voor Equitherapeuten aan.

De FATP (Fachgruppe Ausbildungsträger einer Therapie mit dem Pferd = Equine Assisted Therapy) houdt zich ook in het Duitstalige Europa ermee bezig, de kwaliteit van de opleidingen voor Equitherapeuten en Rijpedagogen te bewaken en ook in andere landen uit te dragen. De Nederlandse opleiding Equitherapie SHP-E(NL) is dan ook ontwikkeld vanuit de samenwerking met  deze vakgroep. Voor meer informtaie over SHP-E(NL) zie ook

http://stichting-equitherapie.nl

http://equitherapie.org

 

 

 

 
  
Copyright HippoCampus: Alle rechten voorbehouden.
Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen, of openbaar gemaakt,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HippoCampus