Der werkvormen op HIppoCampus

  
Workshops 
Workshops zijn intensive  kennismakingsdagen waarin theorie en praktijk met een thema wordt omgegaan. Er wordt op HippoCampus in kleine groepen gewerkt, waarbij naast theoretische onderbouwing veel actief oefenen en zelf ervaren op het programma staat. Elke deelnemer heeft de mogelijkheid zo veel voor zichzelf eruit te halen, als hij zelf wil. Uiteraard is hij vrij in om meer of minder actief te zijn en zijn grenzen zelf te bepalen.

Cursussen en leergangen
Cursussen en leergangen gaan verder dan alleen kennismaken met een thema. Hier wordt doelgericht  in vorm van een groepsleerprogramma gewerkt. Wel wordt ook hier met een beperkt aantal deelnemers te werk gegaan om te waarborgen dat voldoende aandacht met de doelstellingen en het leertempo maar ook de sterke en zwakke punten van elke deelnemer rekening kan worden gehouden. Het wordt qua tijdbesteding en verdeling van theorie, praktijk en evaluatie gewerkt volgens leerpsychologische principes. Elk groepslid houdt zijn eigen logboek bij en kan zo zijn persoonlijke voortgang zelf bewaken en regelen. Darnaast wordt aandacht besteedt aan collegiale intervisie in de groep en aan veel individuele evaluatiemogelijkheden. ( Ter plekke en ook met video) Van deelnemers wordt wel verwacht, dat ze in staat en ook bereid zijn zich aan deze groepsprocessen toe te vertrouwen, en dat ze met andere medecursisten zo omgaan, als ze dat ook zelf van anderen zouden verwachten. Om het effect van de leergangen te optimaliseren zijn een aantal leergangen  zodanig gepland dat tussen de groepsbijeenkomsten tijd en mogelijkheid bestaat om het geleerde in de praktijk toe te passen en de ervaringen en mogelijke vragen of problemen de volgende keer mee te nemen.

Individuele begeleiding 
HippoCampus biedt ook individuele begeleiding voor beginnende ruiters tot ruiters en combinaties ook op hoger niveau. Een individueel begeleidingstraject begint met een  een analyse van  de mogelijkheden en aandachtspunten van ruiter (en paard) In een "Intakeles” wordt het rijden en de psychomotoriek van de ruiter in combinatie met zijn eigen paard geanalyseerd. Gezamenlijk - afgestemd op de eisen, wensen en mogelijkheden van de ruiter- wordt een traject samengesteld. Daarbij komen verschillende psychomotore leer- en oefentechnieken, longelessen en video en foto-evaluatie aan bod.

Coaching (ruiters en/of trainers) 
Vanuit de sportpsychologische benadering kunnen coachingstrajecten voor ruiters en/of trainers/instructeurs worden afgesproken. Daarbij wordt de nadruk gelegd op een optimaal trainingsproces met plezier voor ruiter en paard. Mentale trainingstechnieken worden aangereikt en het scala aan mogelijkheden in de begeleiding van een combinatie vergroot. 
Angst- en Spanningsbegeleiding 
Onder toepassing van een gecombineerde equitherapeutische, sportpsychologische en rijtechnische benadering kan in individuele trajecten aandacht aan spannings- en angstproblemen bij het paardrijden worden besteed.

Zelfervaring met het paard 
Het gaat om het verbeteren van de sensibiliteit voor het eigen lichaam, de mogelijkheden en grenzen. De vergroting van de vaardigheden in een buitengewone situatie met het paard. Psychomotore zelfervaringsdagen met en om het paard zijn geschikt,  om zichzelf door het medium paard beter te leren kennen. Het is een  uitdaging  voor ruiters, die het paard en zichzelf op een andere manier willen ontdekken. Maar  ook voor niet-ruiters, en voor mensen, die graag "iets met het paard” willen voor zichzelf uit te zoeken wat er wel of niet van te verwachten valt. Het paard als zeer sensibel en sociaal dier spiegelt diegene duidelijk, die met hem bezig is. Het  is interessant om te voelen, hoeveel tussen mens en paard kan gebeuren zonder dat nog iets, wat bij het paardrijden hoort (hulpen geven, sturen, de baas zijn…) in het spel is.

Clinics

HippoCampus verzorgt dag-, dagdeel- of avondclinics op andere locaties. Deze kunnen worden afgestemd op de wensen van de klant. Combinaties met theorie, groepswerk en demonstaties zijn mogelijk.    

Teambuildingsdagen          

Tijdens teambuildingsdagen kan het paard voor een extra dimensie in het groepsproces zorgen. De inzet van het paard kan op de actuele situatie en doelstelling van een team worden afgestemd.

Opleiding Equitherapie SHP-E(NL)

Opleiding Equitherapie SHP-E(NL) De opleidingen Equitherapeut (2 jaar) en Assistent in de Equitherapie (1 jaar) kunnen m.b.v. theorie, praktijk, zelfervaring, literatuurstudie en een praktijkperiode met supervisie worden gevolgd.

Opleiding Hippocoach

De opleiding HippoCoach is geschikt voor instructeurs, coaches en trainers, als aanvulling op de traditionele instructeuropleiding Onderwerpen bij deze opleiding zijn: didactiek, psychomotoriek, trainingsfysiologische en psychologische kant van het begeleiden van combinaties etc.

Modules paard in de zorg

Modules over "Het paard in de zorg” voor scholen en bedrijven    

Ulrike Thiel als deskundige op het terrein van Equine assisted activiteiten en therapie  en kan voor scholen, en bedrijven modules m.b.t. van het paard in de zorg aanbieden. Deze geven in theorie en praktijk een overzicht over de mogelijkheden voor de inzet van het paard in combinatie met de eisen, die gesteld moeten worden aan huisvesting, deskundige begeleiding en ethiek.

 

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier


Share on Facebook

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

dit vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
daarom is de homepage nog even tot begin september 2021  in editie

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier

 

NIEUW
HippoCampus
ONLINE

 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier
Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl