Mogelijkheden Equitherapie

 

Bewegen, zien, horen, voelen, denken
en nog veel meer

 

In de Equitherapie wordt middels een bewegings- en relatiedialoog met client en paard gewerkt, die door de therapeut wordt ondersteund

 

 

   Wat kan Equitherapie  onder meer bevorderen ?

 • • Verschillende dimensies van de waarneming
 • • Mentale processen: concentratie, anticipatie, motivatie, reactie
 • • Eigen spiertonus in combinatie met de waarneming van het eigen lichaam in ruimte en beweging
 • • Driedimensionale (euclidische) ruimte in de beweging en in verhouding tot anderen
 • • Lateraliteit (links-rechts, boven-onder, open-gesloten, binnen-buiten)
 • • Bewuste ervaring van de eigen affectieve ruimte en die van de ander
 • • Contrasten en polariteiten (verdrietig-vrolijk, koud-warm, mannelijk-vrouwelijk)
 • • Het ruimte/tijd-concept
 • • Waarneming van eigen beweging en die van anderen
 • • Ervaring van de ruimte op en met het paard
 • • Ontwikkeling van de lichaamsruimte, de lichaamservaring en het lichaamsbeeld
 • • Bewegingssturing en bewegingservaring
 • • Proprioceptie en evenwicht
 • • Activering van het vestibulaire systeem
 • • Activering van het limbische, kinesthetische systeem
 • • Spiertonus en lichaamswaarneming in samenhang met emotionele correlaten
 • • Beleving van de ruimte buiten het lichaam via de zintuigen
 • • Structurering van de ruimte rond het samenzijn met het paard
 • • Vergelijkings- en onderscheidingsvermogen
 • • Waarneming van de tijd (de duur van oefeningen, fasen van de therapie-eenheid)
 • • Tijdstructuur en ritme (snel-langzaam)
 • • Ervaring van de tact van het paard en het eigen tactgevoel
 • • Ervaring met de integratie van polariteiten in de beleving van het zelf
 • • Waarneming van de eigen, met lichaamshoudingen en bewegingen verbonden gevoelens
 • • Waarneming van de emoties van anderen in beweging, spel of dialoog
 • • Ervaring van een veilige relatie
 • • Ervaring van een in tijd en ruimte begrensde setting
 • • Zelfervaring in dialoog met anderen – feedbackervaring

Al deze als bevorderingsmogelijkheden genoemde dimensies van de psychomotoriek kunnen in het kader van de psychotherapie als ingang tot het verwerkingsproces worden gebruikt.

 • Verbetering van de evenwichtsreacties
 • •Verbetering van het lichaamsschema en de lichaamsbeleving
 • • Verbetering van het welbevinden en de aandacht (vigilantie)
 • • Verbetering van de stofwisseling, ademhaling en spiertonus
 • • Verbetering van de communicatie en relaties
 • • Verbetering van het leren (in de zin van verbetering van de voorwaarden om te kunnen leren, zoals concentratie, motivatie, waarneming, oriëntatie, zelfinschatting)
 • • Verhoging van de frustratietolerantie
 • • Verbetering en concretisering van beleving en gedrag (door verbetering van het gevoel van eigenwaarde, de emotionele drijfveren en de integratie in groepen)
 • • Bevordering van de bewegingssturing en het bewegingsgedrag

 

 

 

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier


Share on Facebook

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

dit vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
daarom is de homepage nog even tot begin september 2021  in editie

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier

 

NIEUW
HippoCampus
ONLINE

 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier
Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl