Kwalificaties Ulrike Thiel

 

Kwalificaties en ontwikkeling  Dr.Ulrike Thiel

 

 •  

 

 • Klinisch psycholoog (Titel behaald in Oostenrijk, aldaar geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid Nr KPL 837)
 • Gezondheidspsycholoog
   (BiG registratie Nr 19911238825  alsmede, titel behaald in Oostenrijk, aldaar geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid onder Nr GPL 2397)
 • Psychotherapeutische opleidingen en oriëntatie  (OEGWG Rogeriaans, Pesso PBSP)
 • Gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL) ,
 • Reitpädagoge/therapeut (OEKThR/OPV,PPR)
 • Gehandicapteninstructeur (OEKThR,FENA)
 • Sportlerares (Oostenrijkse Sportuniversiteit)
 • Rijinstructeur (FENA, Trainer B)
 • Voltiegeinstructeur  (FENA,Trainer B)
 • Commandant FPG
 • Jurylid dressuur
 • in 2007 benoemd tot Xenophon trainer (Gesellschaft zur Förderung der klassischen Reitweise)

Studie en postdoctorale opleiding en beroepspraktijk

Ulrike Thiel is afkomstig uit Oostenrijk, waar ze aan de universiteit Wenen psychologie en volkenkunde studeerde en promoveerde. Daarna volgde ze de postdoctorale opleiding klinisch psycholoog en psychotherapeut met als therapeutische basis client-centered therapy (rogeriaanse therapie). Ze werkte aan de universiteit Wenen, vervolgens bij een research instituut, het ministerie van justitie en als rechtbank deskundige. Als hoofd psychologie leidde ze therapie, diagnostiek en research aan een Oostenrijkse Justizanstalt voor psychiatrische patiënten, vergelijkbaar met een TBS inrichting. Verder had ze haar eigen praktijk. Na haar verhuizing naar Nederland deed ze naast haar praktijk voor TNO onderzoek naar leerprocessen en leerhulpmiddelen, werkte als inrichtings- psycholoog voor justitie, als gedragsdeskundige bij de Raad voor de Kinderbescherming, en als forensisch - psychologische rechtbank deskundige.

Interesse in Paard en Mens

Wat haar interesses betreft was ze steeds zeer geboeid door het leergedrag van mensen en dieren en de manier waarop die mensen en dieren met elkaar kunnen communiceren en samenwerken. Daarom hebben paarden steeds een grote fascinatie op haar uitgeoefend. Vrij laat kon ze haar wens vervullen en ook leren paardrijden. Dit deed ze met alle ups en downs van een laatbloeier die ook nog wel eens niet optimale instructie kreeg. Via de sport leerde ze paarden steeds beter kennen en ging steeds meer van ze houden. Gezien haar wetenschappelijke achtergrond betekende dit, dat ze probeerde het wezen paard zo omvangrijk mogelijk te kunnen bestuderen en begrijpen. 

Hippische achtergrond

Na een kiekje in verschillende taken van de hippische sport genomen te hebben (samengesteld, springen, dressuur, mennen, "Wanderreitführer” ….) ,genomen te hebben heeft ze een tijd zogenoemde "moeilijke paarden” gereden en ontdekt, dat deze gewoon moeilijk gemaakt werden.  Ze heeft vervolgens in de basis- en gespecialiseerde wedstrijdsport dressuur gereden, is rij- en voltige instructrice (opleiding FN / FENA, trainer B), en jureert in de basissport dressuur.

Aan het eigen lijf ondervond ze, dat paardrijden, het contact en de relatie met paarden zeer veel aan de ontwikkeling van je persoonlijkheid kunnen bijdragen. Tevens heeft ze ervaren hoe haar wetenschappelijke en psychologische achtergrond haar hielp om de techniek van het paardrijden beter aan leerlingen over te kunnen brengen.

Combinatie

Zo is ze uiteindelijk  besloten deze persoonlijke ervaringen als ruiter, instructeur en therapeut met de kennis uit haar eigen opleiding en beroepservaring te combineren. Ze volgde de opleidingen in lichaamsgerichte psychotherapie volgens Pesso, de Oostenrijks - Duitse postdoctorale opleidingen voor therapeutisch paardrijden, orthopedagogisch voltigeren / rijden; en gehandicapten - rijden bij het Kuratorium für therapeutisches Reiten. 

Eigen instituut HippoCampus

Voorzien van deze bagage is ze in 1995 begonnen met HippoCampus als Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie. Inmiddels beschikt ze daar over een doelmatige, paar vriendelijke accommodatie en zeven zelf opgeleide cursuspaarden voor therapie en sport, die allen in kuddeverband leven. In 2010 komen daar nu ook een binnenbak en een professionele cursusruimte bij.

 

Zij  maakt gebruik van leertechnieken afkomstig uit de topsport, (sportfysiologie en -psychologie), de trainingsleer en se interactie tussen mens en paard en hun speciale manier van leren (leerpsychologie), psychomotoriek, bewegingsleer en -oefeningen, voortkomend uit het therapeutische paardrijden, voltigeren, zelfervaringstechnieken en psychotherapie. Als groepstrainer en psychotherapeute kunnen groepsprocessen tijdens cursussen en opleidingen goed begeleid en gebruikt worden.

Met wie u te maken heeft op HippoCampus: De kwalificaties van de instructeur, cursus/workshopleiding, opleider

Psychologie

 • Klinisch psycholoog (Titel behaald in Oostenrijk, aldaar geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid onder Nr  KPL 837)
 • Gezondheidspsycholoog (BiG registratie Nr 19911238825  alsmede, titel behaald in Oostenrijk, aldaar geregistreerd bij het Ministerie van Volksgezondheid onder Nr GPL 2397)
 • Psychotherapeutische opleidingen en oriëntatie  (OEGWG Rogeriaans, Pesso PBSP)
  NIP psycholoog

Groeps- en opleidingsrelevante kwalificaties:

 • superviesie-opleiding (Oostenrijkse KFV, Ministerie voor Justitie Oostenrijk)
 • groepsleidersopleiding (Ministerie voor Justitie Oostenrijk)
 • managementtrainersopleiding (Ministerie voor Justitie OOstenrijk)

Equitherapie en hippische kwalificaties:

 • Gecertificeerd Equitherapeut SHP-E(NL)
 • Gediplomeerd voor therapeutisch paardrijden (orthopedagogisch voltigeren en rijden)(OEKTHR)
 • Opleider en supervisor SHP-E(NL)
 • Gediplomeerd instructeur voor gehandicaptenrijden (OEKTHR/FENA)
 • Sportlerares (Oostenrijkse Sportuniversiteit)
 • Rijinstructeur (FENA, Trainer B)
 • Voltiegeinstructeur  (FENA,Trainer B)
 • Commandant FPG
 • Jurylid dressuur

Ulrike Thiel is als gecertificeerd Equitherapeut SHP gerechtigd de volgende vormen van Equitherapie uit te voeren:

 • Ontwikkelingsbevordering
 • Orthopedagogische begeleiding
 • Psychosociale begeleiding
 • Revalidatie
 • Psychotherapie met het paard

Ulrike Thiel  is als gecertificeerd Equitherapeut SHP geregistreerd  bij de Nederlandse Stichting Helpen met Paarden Equitherapie (SHP-E-NL) . Dit betekend, dat zij
beschikt over de certificeringsplaquette van SHP-E(NL en over het Benelux keurmerk als gecertificeerd Equitherapeut SHP en verplicht is de ethische code van SHP-E(NL) na te leven.:

 

Om de titel van gecertificeerde Equitherapeut SHP-E(NL) te dragen dient de Equitherapeut:

 • In het bezit te zijn van een geldig diploma van zijn basisberoep, een geldig diploma EHBO of BHV en een geldig Hippisch diploma.
 • Eventuele verplichte bijscholing  voor basisberoep, hippisch diploma of diploma EHBO of BHV dient aantoonbaar gevolgd te zijn.
 • De opleiding Equitherapie SHP-E(NL) met een diploma te hebben afgerond of een in het buitenland vergelijkbare opleiding met een diploma te hebben afgerond en door SHP-E(NL) erkend werd.
 • Per twee jaar 42 uur bijscholing te hebben gevolgd verdeeld over:  
  24 uur therapeutische bijscholing, 12 uur hippische bijscholing, 2 uur supervisie (2 casussen) en minimaal 4 uur intervisie (4 casussen)
 • Aantoonbaar WA verzekerd te zijn.
 • Voldaan te hebben aan de jaarlijkse contributie van de SHP-E(NL)
 • Een verklaring omtrent gedrag te hebben ingeleverd
 • Aan te geven hoeveel cliënten hij gemiddeld behandeld per week  (op jaarbasis is een frequentie van minimaal 2 cliëntensessies per week of 90 sessies per jaar geëist)

Gewerkt wordt volgens de richtlijnen van SHP-E(Nl) met opgeleide therapiepaarden. Voor meer informatie zie www.equitherapie.org

De accomodatie beschikt over het veiligheidsvecertificaat Stichting veilige paardensport

 

 

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier


Share on Facebook

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

dit vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
daarom is de homepage nog even tot begin september 2021  in editie

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier

 

NIEUW
HippoCampus
ONLINE

 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier
Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl