Eenmalige analyse ruiter en paard

Eenmalige analyse en advies
lichaamsschema en harmonie combinatie
 
     
.
Leer dansen met je paard
 
Harmonie tussen ruiter en paard betekent, dat beiden met plezier met elkaar bezig zijn hetgeen zich weerspiegelt in de eenheid van beweging, takt, balans en energie wat met ontspanning gepaard gaat en een " open voor elkaar staan”. De harmonie kan op verschillende manieren nader onderzocht en hopelijk verbeterd worden. Het streven naar harmonie tussen paard en mens heeft ook een lange historische achtergrond in de gezamenlijke ontwikkeling van mens en paard. Dit streven komt ook ten uitdrukking binnen de klassieke rijkunst waar men zich tot doel stelt het paard in zijn natuurlijke eigenschappen en persoonlijkheid verder te ontwikkelen. Mens en paard leren dan van elkaar en worden wederzijds verrijkt in hun ontwikkeling. In de sport betekent dat een betere en vriendelijke uitstraling, lichtheid en ongedwongenheid van de bewegingen. Kortom wat in het reglement omschreven wordt als:… "het paard geeft aldus de indruk dat het uit vrije wil datgene doet wat hem wordt gevraagd, met vertrouwen en oplettendheid geeft het zich edelmoedig over aan zijn ruiter. Het paard.. gehoorzaamt bereidwillig en zonder te twijfelen met kalmte en stiptheid aan de verschillende hulpen van de ruiter. Het paard toont daarbij zowel geestelijk als fysiek een harmonisch en natuurlijk evenwicht….” Een soortgelijke samenwerking is met dwang niet te bereiken. Rijden, met name het dressuur rijden, moet tweerichtingsverkeer tussen ruiter en paard blijven waarbij ook de ruiter met de signalen die het paard geeft rekening houdt. Paarden houden van het bewegingsspel mits het met plezier uitgevoerd kan worden en ze zijn heel erg sociaal ingesteld en bereid met iemand samen wat te doen. Deze natuurlijke eigenschappen kan de mens op verantwoorde of onverantwoorde manier gebruiken. Omdat het naast het leren uitvoeren van ingewikkelde en zeer fijn op elkaar afgestemde lichamelijke bewegingsschema ook nog gaat om het communiceren met een levend wezen, zijn er tijdens het leren paardrijden veel struikelblokken en mogelijkheden voor misverstanden weggelegd. Dat sommige ruiters jarenlang kunnen tobben met de juiste manier van zitten en hulpengeving heeft vaak zijn oorzaak in, dat tijdens het basisleerproces een aantal misverstanden niet werden herkend en dat niet systematisch en niet met methodisch in op elkaar opbouwende stappen gewerkt werd tijdens het aanleren. Veel in principe getalenteerde ruiters zijn daardoor niet instaat hun paard optimaal te ondersteunen in de gezamenlijke training als combinatie.
 
Een aanzet geven
 
Een Individuele analyse en advies kan aandachtspunten helpen opsporen en tot een kernpunt leiden om met een fris oog aan het werk te gaan en weer in beweging te komen: Wil je naar jezelf en je paard als combinatie laten kijken en advies hebben over aandachtspunten en leermogelijkheden, dan kan in een analyse van ongeveer 2 uur (ook mogelijk gezamenlijk met je instructeur) advies worden gegeven voor verdere training.
.
.
Individueel
.
.
Analyse lichaamsschema ruiter en/of harmonie combinatie
.
     
.
Vindt plaats als een intake maar is bedoeld voor ruiters, die (nog) niet weten, of ze aan een traject kunnen of willen beginnen, of die eenmalig advies willen als aanzet voor het bepalen van nieuwe doelstellingen of werkwijze. De combinatie wordt dan d.m.v. een aantal psychomotorische oefeningen "getoetst", waardoor hij zicht krijgt op zijn sterke punten en aandachtspunten. De ruiter houdt dan een analyse van aandachtspunten en tips over, om zelf of met eigen instructeur te kunnen werken. Samen kan ook een trainingsplan worden opgesteld. Het is ook mogelijk een herhaling over enkele maanden te plannen, om te toetsen, of er vooruitgang geboekt word.
.
.
Voor:
.
Recreatieruiters, wedstrijdruiters en instructeurs
Prijs:    Zie Prijzenlijst
Data:    Op afspraak
Tijd:    Op afspraak
Locatie:
 
 
Hippocampus
Voor minimaal 4 deelnemers zijn ook afspraken elders mogelijk Alle klanten delen dan de reiskosten (€0.28 per km)
Werkwijze:
 
 
 
Afhankelijk van doelstelling en leerproces op het houten paard, lichaamsoefeningen, video-evaluatie Zitlessen aan de longe op leerpaarden of het eigen paard, les op leerpaard of begeleiding eigen paard.
.
.
Aanmelden:
.
Inschrijfformulier

 

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

 

Dat vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen en daarom is de homepage op moment in editie.

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier


Share on Facebook

25 jaar 

HippoCampus   

Horse & Human Development

dit vieren wij met een aantal nieuwe aanbiedingen
Door corona is nu ook de planning een andere geworden en wij gaan alles meteen opnieuw er opzetten
Nog even geduld svp : Hippocampus biedt nu een aantal nieuwe mogelijkheden aan.
daarom is de homepage nog even tot begin september 2021  in editie

Mocht u vragen hebben, dan neem contact met ons op via het reactie formulier

 

NIEUW
HippoCampus
ONLINE

 

Vindt het nieuwe Cursusprogramma hier
Voor speciale aanbiedingen en maatwerk kunt u het beste contact opnemen met HippoCampus

 

Instituut voor Equitherapie en Hippische Sportpsychologie

Leiding: Dr.Ulrike Thiel
De Bult 2, 6027 RG Soerendonk
0495-45 37 57 / 06-51548351
e-mail: hippocampus@iae.nl